Vertaling van see

Inhoud:

Engels
Nederlands
to see, to witness {ww.}
zien 

I see
you see
we see

ik zie
jij ziet
wij zien
» meer vervoegingen van zien

Let me see.
Laat zien.
They see Dan.
Zij zien Dan.
to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
afwegen
overwegen 
nagaan

I see
you see
we see

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toezien
toekijken
schouwen
kijken naar
blikken

I see
you see
we see

ik kijk
jij kijkt
wij kijken
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
to attend, to call on, to see, to visit {ww.}
bezoeken
opzoeken
afgaan 

I see
you see
we see

ik bezoek
jij bezoekt
wij bezoeken
» meer vervoegingen van bezoeken

I want to visit Korea.
Ik wil Korea bezoeken.
I'll visit you tomorrow.
Ik zal je morgen bezoeken.
to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
verstaan 
vatten 
snappen
bevatten 
beseffen 

I see
you see
we see

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.
to be aware of, to be conscious of, to realize, to see, to appreciate {ww.}
zich bewust zijn
zich realiseren
beseffen 

I see
you see
we see

ik besef
jij beseft
wij beseffen
» meer vervoegingen van beseffen

to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
vinden 
geloven
achten 
van mening zijn 

I see
you see
we see

ik vind
jij vindt
wij vinden
» meer vervoegingen van vinden

To see is to believe.
Eerst zien, dan geloven.
We think Venice a fascinating city.
Wij vinden Venetië een fascinerende stad.
to care, to see, to take care, to worry, to be concerned, to be anxious {ww.}
zorgen
zich bekommeren
zorg dragen
bezorgd zijn

I see
you see
we see

ik zorg
jij zorgt
wij zorgen
» meer vervoegingen van zorgen

I will take care of the flowers.
Ik zal voor de bloemen zorgen.
You should take care of your sick mother.
Jullie moeten voor jullie zieke moeder zorgen.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

They see Dan.

Zij zien Dan.

See you tomorrow.

Tot morgen!

I see Dana.

Ik zie Dana.

I see dead people.

Ik zie dode mensen.

See you again.

Tot ziens!

We shall see.

We zullen zien.

I see a light.

Ik zie een licht.

Can you see it?

Kan je het zien?

I see a lion.

Ik zie een leeuw.

Long time no see!

Lang niet gezien.

See you tomorrow!

Tot morgen.

See you soon!

Tot ziens!

I see Dan.

Ik zie Dan.

Long time, no see.

Lang niet gezien.

I couldn't see everything.

Ik kon niet alles zien.


Gerelateerd aan see

witness - consider - regard - account - take into account - ponder - reflect - deem - look - view - watch - attend - call on - visit - realize