Vertaling van look

Inhoud:

Engels
Nederlands
look, gaze {zn.}
kijk
blik  [m]
aanblik  [m]
Don't look back.
Kijk niet terug.
Look at him.
Kijk naar hem.
to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toezien
toekijken
schouwen
kijken naar
blikken

I look
you look
we look

ik kijk
jij kijkt
wij kijken
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
to appear, to look, to seem, to look like {ww.}
het uiterlijk hebben van
er uitzien als
er uitzien
to appear, to appear to be, to seem, to look, to act {ww.}
lijken
vóórkomen
voorkomen
toeschijnen
schijnen
overkomen

I look
you look
we look

ik lijk
jij lijkt
wij lijken
» meer vervoegingen van lijken

These two leaves look alike.
Deze twee bladeren lijken op elkaar.
All those flowers look alike.
Deze bloemen lijken allemaal op elkaar.
to look {ww.}
blikken
loeken
kijken

I look
you look
we look

ik blik
jij blikt
wij blikken
» meer vervoegingen van blikken

appearance, look, semblance {zn.}
aanzien  [o]
schijn [m]
Not again! Look at those two kissing. They've really got the hots for each other. I can't watch this any more.
Niet opnieuw! Zie hoe die twee elkaar kussen. Ze staan echt in vuur en in vlam voor elkaar. Ik kan dit niet langer aanzien.
appearance, aspect, look, sight, view, countenance, guise, respect {zn.}
uiterlijk
verschijning [v]
aanzien  [o]
vóórkomen
voorkomen
schijn
air  [o]
aanblik  [m]
I was surprised by his sudden appearance.
Zijn plotselinge verschijning verraste me.
Mary is obsessed about her appearance.
Mary is geobsedeerd door haar uiterlijk.
behold, here are, here is, look, here you are, now {bw.}
hier 
hierzo
kijk
ziedaar
ziezo
alsjeblieft 
alstublieft 
expression, mien, look, air, appearance {zn.}
uiterlijk
gezicht  [o]
uitzicht
gelaatsuitdrukking [v]
air  [o]
You look so pale.
Je gezicht is bleek.
A look of contentment appeared on his face.
Een voldane blik verscheen op zijn gezicht.
to attend, to look, to see, to take care {ww.}
zorgen

I look
you look
we look

ik zorg
jij zorgt
wij zorgen
» meer vervoegingen van zorgen

to await, to expect, to look, to wait {ww.}
inwachten

I look
you look
we look

ik wacht in
jij wacht in
wij wachten in
» meer vervoegingen van inwachten

to appear, to look, to seem {ww.}
eruitzien
zien
kijken
tonen
ogen

I look
you look
we look

ik zie eruit
jij ziet eruit
wij zien eruit
» meer vervoegingen van eruitzien

to await, to expect, to look, to wait {ww.}
antichambreren

I look
you look
we look

ik antichambreer
jij antichambreert
wij antichambreren
» meer vervoegingen van antichambreren

to appear, to look, to seem {ww.}
afspiegelen

I look
you look
we look

ik spiegel af
jij spiegelt af
wij spiegelen af
» meer vervoegingen van afspiegelen

to await, to expect, to look, to wait {ww.}
verwachten
wachten

I look
you look
we look

ik verwacht
jij verwacht
wij verwachten
» meer vervoegingen van verwachten

to await, to expect, to look, to wait {ww.}
vlassen

I look
you look
we look

ik vlas
jij vlast
wij vlassen
» meer vervoegingen van vlassen

to appear, to look, to seem {ww.}
staan
ogen

I look
you look
we look

ik sta
jij staat
wij staan
» meer vervoegingen van staan

Nicolas means that romanization of Cyrillic alphabet is as beautiful as the sun, which burns your eyes when you look at it.
Nicolas bedoelt dat de romanisering van het Cyrillische alfabet net zo mooi is als de zon, die de ogen verbrandt wanneer je ernaar kijkt.
to await, to expect, to look, to wait {ww.}
opwachten
verbeiden

I look
you look
we look

ik wacht op
jij wacht op
wij wachten op
» meer vervoegingen van opwachtenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Look sharp!

Schiet op!

Don't look back.

Kijk niet terug.

You look bored.

Ge ziet er verveeld uit.

Look at that smoke.

Moet je die rook zien.

You look pale.

Je ziet er bleek uit.

Look at him.

Kijk naar hem.

Look at the picture.

Bekijk de afbeelding.

You look pale today.

Ge ziet er bleek uit vandaag.

Look at me.

Kijk me aan.

You look content.

Je ziet er voldaan uit.

You look so pale.

Je gezicht is bleek.

Look at that building.

Kijk naar dat gebouw.

He had a hungry look.

Hij had een hongerige blik.

Look at that big dog.

Kijk naar die grote hond.

Take a look at this.

Kijk eens naar dit.


Gerelateerd aan look

gaze - consider - deem - regard - view - watch - see - appear - seem - look like - appear to be - act - appearance - semblance - aspectsee - aid - hold back - be - wait - account - bank - hanker - appear