Vertaling van aid

Inhoud:

Engels
Nederlands
to aid, to assist, to help, to support, to attend to {ww.}
helpen 
assisteren 
bijstaan 
ter zijde staan

I aid
you aid
we aid

ik help
jij helpt
wij helpen
» meer vervoegingen van helpen

Can I help?
Kan ik helpen?
Can anyone help me?
Kan iemand me helpen?
to aid, to assist, to help, to benefit, to accommodate, to attend to, to advance, to avail {ww.}
helpen 
baten 
bijstaan 
ter zijde staan

I aid
you aid
we aid

ik help
jij helpt
wij helpen
» meer vervoegingen van helpen

Could you help me?
Kunt u me helpen?
We can help you.
Wij konnen je helpen.
aid, assistant {zn.}
helper
aid, help, benefit, assistance {zn.}
hulp 
toedoen
assistentie  [v]
bijstand  [m]
heul
toeverlaat
I need help.
Ik heb hulp nodig.
Thanks for your help.
Bedankt voor je hulp.
aid, female aid {zn.}
helpster
aid {zn.}
hulpmiddel
The tape recorder is a useful aid to teaching.
De bandrecorder is een handig hulpmiddel in het onderwijs.
to aid, to assist, to help {ww.}
helpen

I aid
you aid
we aid

ik help
jij helpt
wij helpen
» meer vervoegingen van helpen

to aid, to assist, to help {ww.}
gerieven
helpen

I aid
you aid
we aid

ik gerief
jij gerieft
wij gerieven
» meer vervoegingen van gerieven

assistant, helper, aid, accessory, auxiliary {zn.}
assistent  [m]
helper
hulp 
assistant, helper, aid, adjunct {zn.}
assistent  [m]
helper
famulus [m]
hulp 
I need an assistant who speaks Korean.
Ik heb een assistent nodig die Koreaans spreekt.
help, aid, support, assistance {zn.}
hulp 
assistentie  [v]
bijstand  [m]
Go for help.
Ga voor hulp.
She needs help.
Ze heeft hulp nodig.
assistant, aid, assist, assistance, help {zn.}
assistent  [m]
hulpje
adjunct [m]
helper [m]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Tom drank the Kool-Aid.

Tom heeft de Kool-Aid gedronken.

The tape recorder is a useful aid to teaching.

De bandrecorder is een handig hulpmiddel in het onderwijs.


Gerelateerd aan aid

assist - help - support - attend to - benefit - accommodate - advance - avail - assistant - assistance - female aid - helper - accessory - auxiliary - adjunctcater - work - act - assistant