Vertaling van benefit

Inhoud:

Engels
Nederlands
to benefit {ww.}
voordeel bezorgen
bevoordelen

I benefit
you benefit
we benefit

ik bevoordeel
jij bevoordeelt
wij bevoordelen
» meer vervoegingen van bevoordelen

benefit {zn.}
prebende
beneficium
benefiet [o]
benefietvoorstelling [v]
beneficie [o]
benefit, gain, profit, win, advantage {zn.}
winst 
gewin
verdienste
baat  [v]
to do good, to benefit {ww.}
weldoen

I benefit
you benefit
we benefit

ik doe wel
jij doet wel
wij doen wel
» meer vervoegingen van weldoen

to aid, to assist, to help, to benefit, to accommodate, to attend to, to advance, to avail {ww.}
helpen 
ter zijde staan
bijstaan 
baten 

I benefit
you benefit
we benefit

ik help
jij helpt
wij helpen
» meer vervoegingen van helpen

Can I help?
Kan ik helpen?
Can anyone help me?
Kan iemand me helpen?
to benefit, to do good {ww.}
weldoen

I benefit
you benefit
we benefit

ik doe wel
jij doet wel
wij doen wel
» meer vervoegingen van weldoen

advantage, benefit, edge {zn.}
voordeel
pré
In basketball, tall players have an advantage.
Lange spelers hebben een voordeel in basketbal.
It is an advantage to be able to use a computer.
Het is een voordeel een computer de kunnen gebruiken.
advantage, benefit, account {zn.}
voordeel
belang  [o]
nut
baat  [v]
If you can use gravity to your advantage, do so.
Als je de zwaartekracht in je voordeel kunt gebruiken, doe dat dan.
He always takes advantage of the mistakes made by his rivals.
Hij haalt altijd voordeel uit de gemaakte fouten van zijn tegenstanders.
aid, help, benefit, assistance {zn.}
hulp 
toeverlaat
toedoen
heul
bijstand  [m]
assistentie  [v]
I need help.
Ik heb hulp nodig.
Thanks for your help.
Bedankt voor je hulp.
gain, profit, advantage, benefit {zn.}
baat  [v]
belang  [o]
gewin
profijt
voordeel
winst 


Gerelateerd aan benefit

gain - profit - win - advantage - do good - aid - assist - help - accommodate - attend to - advance - avail - edge - account - assistanceaid