Vertaling van benefit

Inhoud:

Engels
Nederlands
to benefit {ww.}
bevoordelen
voordeel bezorgen

I benefit
you benefit
we benefit

ik bevoordeel
jij bevoordeelt
wij bevoordelen
» meer vervoegingen van bevoordelen

benefit, gain, profit, win, advantage {zn.}
baat  [v]
gewin
verdienste
winst 
benefit {zn.}
beneficium
benefiet [o]
beneficie [o]
benefietvoorstelling [v]
prebende
to aid, to assist, to help, to benefit, to accommodate, to attend to, to advance, to avail {ww.}
helpen 
baten 
bijstaan 
ter zijde staan

I benefit
you benefit
we benefit

ik help
jij helpt
wij helpen
» meer vervoegingen van helpen

Can I help?
Kan ik helpen?
Can anyone help me?
Kan iemand me helpen?
to do good, to benefit {ww.}
weldoen

I benefit
you benefit
we benefit

ik doe wel
jij doet wel
wij doen wel
» meer vervoegingen van weldoen

gain, profit, advantage, benefit {zn.}
voordeel
baat  [v]
belang  [o]
profijt
gewin
winst 
In basketball, tall players have an advantage.
Lange spelers hebben een voordeel in basketbal.
If you can use gravity to your advantage, do so.
Als je de zwaartekracht in je voordeel kunt gebruiken, doe dat dan.
advantage, benefit, account {zn.}
voordeel
baat  [v]
nut
belang  [o]
It is an advantage to be able to use a computer.
Het is een voordeel een computer de kunnen gebruiken.
He always takes advantage of the mistakes made by his rivals.
Hij haalt altijd voordeel uit de gemaakte fouten van zijn tegenstanders.
aid, help, benefit, assistance {zn.}
hulp 
toedoen
assistentie  [v]
bijstand  [m]
heul
toeverlaat
I need help.
Ik heb hulp nodig.
Thanks for your help.
Bedankt voor je hulp.
advantage, benefit, edge {zn.}
voordeel
pré

Gerelateerd aan benefit

gain - profit - win - advantage - aid - assist - help - accommodate - attend to - advance - avail - do good - account - assistance - edge