Vertaling van advantage

Inhoud:

Engels
Nederlands
advantage, benefit, edge {zn.}
voordeel
pré
In basketball, tall players have an advantage.
Lange spelers hebben een voordeel in basketbal.
It is an advantage to be able to use a computer.
Het is een voordeel een computer de kunnen gebruiken.
advantage, benefit, account {zn.}
voordeel
belang  [o]
nut
baat  [v]
If you can use gravity to your advantage, do so.
Als je de zwaartekracht in je voordeel kunt gebruiken, doe dat dan.
He always takes advantage of the mistakes made by his rivals.
Hij haalt altijd voordeel uit de gemaakte fouten van zijn tegenstanders.
advantage, convenience {zn.}
geschikte gelegenheid [v]
to advantage {ww.}
matsen
bevoordelen

I advantage
you advantage
we advantage

ik mats
jij matst
wij matsen
» meer vervoegingen van matsen

upper hand, excellence, predomination, primacy, superiority, advantage, ascendancy, ascendance {zn.}
overwicht
superioriteit [v]
overhand
meerderheid [v]
benefit, gain, profit, win, advantage {zn.}
winst 
gewin
verdienste
baat  [v]
gain, profit, advantage, benefit {zn.}
voordeel
winst 
profijt
gewin
belang  [o]
baat  [v]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

In basketball, tall players have an advantage.

Lange spelers hebben een voordeel in basketbal.

What is the company's competitive advantage?

Wat is het concurrentievoordeel van het bedrijf?

He took advantage of my ignorance and deceived me.

Hij maakte misbruik van mijn onwetendheid en bedroog me.

I took advantage of the confusion and attacked the enemy.

Ik maakte gebruik van de verwarring en viel de vijand aan.

If you can use gravity to your advantage, do so.

Als je de zwaartekracht in je voordeel kunt gebruiken, doe dat dan.

It is an advantage to be able to use a computer.

Het is een voordeel een computer de kunnen gebruiken.

He always takes advantage of the mistakes made by his rivals.

Hij haalt altijd voordeel uit de gemaakte fouten van zijn tegenstanders.

He took advantage of the fine weather to paint the wall.

Hij maakte gebruik van het mooie weer om de muur te schilderen.


Gerelateerd aan advantage

benefit - edge - account - convenience - upper hand - excellence - predomination - primacy - superiority - ascendancy - ascendance - gain - profit - winfavor