Vertaling van advantage

Inhoud:

Engels
Nederlands
advantage, convenience {zn.}
geschikte gelegenheid [v]
advantage, benefit, account {zn.}
voordeel
baat  [v]
nut
belang  [o]
In basketball, tall players have an advantage.
Lange spelers hebben een voordeel in basketbal.
If you can use gravity to your advantage, do so.
Als je de zwaartekracht in je voordeel kunt gebruiken, doe dat dan.
advantage, benefit, edge {zn.}
voordeel
pré
It is an advantage to be able to use a computer.
Het is een voordeel een computer de kunnen gebruiken.
He always takes advantage of the mistakes made by his rivals.
Hij haalt altijd voordeel uit de gemaakte fouten van zijn tegenstanders.
to advantage {ww.}
bevoordelen
matsen

I advantage
you advantage
we advantage

ik bevoordeel
jij bevoordeelt
wij bevoordelen
» meer vervoegingen van bevoordelen

gain, profit, advantage, benefit {zn.}
voordeel
baat  [v]
belang  [o]
profijt
gewin
winst 
benefit, gain, profit, win, advantage {zn.}
verdienste
baat  [v]
gewin
winst 
upper hand, excellence, predomination, primacy, superiority, advantage, ascendancy, ascendance {zn.}
overhand
meerderheid [v]
superioriteit [v]
overwicht

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

In basketball, tall players have an advantage.

Lange spelers hebben een voordeel in basketbal.

What is the company's competitive advantage?

Wat is het concurrentievoordeel van het bedrijf?

He took advantage of my ignorance and deceived me.

Hij maakte misbruik van mijn onwetendheid en bedroog me.

I took advantage of the confusion and attacked the enemy.

Ik maakte gebruik van de verwarring en viel de vijand aan.

If you can use gravity to your advantage, do so.

Als je de zwaartekracht in je voordeel kunt gebruiken, doe dat dan.

It is an advantage to be able to use a computer.

Het is een voordeel een computer de kunnen gebruiken.

He always takes advantage of the mistakes made by his rivals.

Hij haalt altijd voordeel uit de gemaakte fouten van zijn tegenstanders.

He took advantage of the fine weather to paint the wall.

Hij maakte gebruik van het mooie weer om de muur te schilderen.


Gerelateerd aan advantage

convenience - benefit - account - edge - gain - profit - win - upper hand - excellence - predomination - primacy - superiority - ascendancy - ascendancefavor