Vertaling van look like

Inhoud:

Engels
Nederlands
to appear, to look, to seem, to look like {ww.}
het uiterlijk hebben van
er uitzien als
er uitzien


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Your o's look like a's.

Je o's zien eruit als a's.

Did he look like a doctor?

Leek hij op een dokter?

These clouds look like a flock of white sheep.

Deze wolken zien eruit als een kudde witte schapen.

Too many young girls are starving themselves to look like the models they see in magazines.

Te veel jonge meisjes hongeren zichzelf uit om er als de modellen in tijdschriften uit te zien.

When you're beginning to look like the photo in your passport, you should go on a holiday.

Als je op de foto in je paspoort begint te lijken moet je op vakantie gaan.

"I'd look like a real James Bond in that," Dima said to himself, then entered the store.

"Daarin zou ik er als een echte James Bond uitzien," zei Dima tegen zichzelf, en ging toen de winkel binnen.


Gerelateerd aan look like

appear - look - seem