Vertaling van take into account

Inhoud:

Engels
Nederlands
to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
afwegen
overwegen 
nagaan

I account
you account
we account

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to pay attention to, to take account of, to take into account {ww.}
rekening houden met
aandacht schenken aan
You should take account of his mental condition.
Je moet rekening houden met zijn geestelijke gesteldheid.
to calculate, to count, to figure, to work out, to account, to number, to reckon, to tally, to add up {ww.}
tellen 
rekenen 
berekenen 
uitrekenen
calculeren 

I account
you account
we account

ik tel
jij telt
wij tellen
» meer vervoegingen van tellen

He can't count.
Hij kan niet tellen.
My son can already count up to one hundred.
Mijn zoon kan al tot honderd tellen.
to clarify, to explain, to account for, to construe, to account {ww.}
uitleggen 
verklaren 
verhelderen
duidelijk maken
beduiden

I account
you account
we account

ik leg uit
jij legt uit
wij leggen uit
» meer vervoegingen van uitleggen

Neither can I explain it.
Ik kan het ook niet uitleggen.
I will explain it to him.
Ik zal het aan hem uitleggen.
to consider, to account {ww.}
aanmerken als
to believe, to deem, to account, to accredit {ww.}
geloven
houden voor
menen

I account
you account
we account

ik geloof
jij gelooft
wij geloven
» meer vervoegingen van geloven

to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
achten 
geloven
van mening zijn 
vinden 

I account
you account
we account

ik acht
jij acht
wij achten
» meer vervoegingen van achten

to allow, to take into account {ww.}
toegeven
to allow, to take into account {ww.}
verwerken
verdisconteren
to allow, to take into account {ww.}
veroorloven
aandurven
permitteren

Gerelateerd aan take into account

consider - regard - account - ponder - reflect - see - pay attention to - take account of - calculate - count - figure - work out - number - reckon - tallyaid - apply - dare