Vertaling van number

Inhoud:

Engels
Nederlands
number, issue {zn.}
nummer 
numero
I don't have your number.
Ik heb je nummer niet.
My room number is 5.
Het nummer van mijn kamer is 5.
number, number of the house {zn.}
huisnummer
number, amount {zn.}
aantal  [o]
getal [o]
tal [o]
Seven is a lucky number.
Zeven is een gelukbrengend getal.
"But that's ridiculous!" Dima protested. "Kopeks haven't been around in ages! And 0.99 isn't even a natural number!"
"Maar dat is belachelijk!" protesteerde Dima. "Kopeken worden al tijden niet meer gebruikt! En 0,99 is niet eens een natuurlijk getal!"
to count, to number {ww.}
tellen 
aftellen
neertellen

I number
you number
we number

ik tel
jij telt
wij tellen
» meer vervoegingen van tellen

He can't count.
Hij kan niet tellen.
My son can already count up to one hundred.
Mijn zoon kan al tot honderd tellen.
to assign a number, to number {ww.}
nummeren

I number
you number
we number

ik nummer
jij nummert
wij nummeren
» meer vervoegingen van nummeren

to calculate, to count, to figure, to work out, to account, to number, to reckon, to tally, to add up {ww.}
tellen 
rekenen 
berekenen 
calculeren 
uitrekenen

I number
you number
we number

ik tel
jij telt
wij tellen
» meer vervoegingen van tellen

He isn't smart enough to add up numbers in his head.
Hij is niet verstandig genoeg om getallen in het hoofd op te tellen.
You could count to ten when you were two.
Wanneer je twee jaar oud was kon je al tot tien tellen.
adherents, disciples, following, party, supporters, circle, number {zn.}
aanhang [m]
leden 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I've lost my pin number!

Ik ben mijn pincode vergeten!

I forgot my PIN number!

Ik ben mijn pincode vergeten!

What is my room number?

Wat is mijn kamernummer?

My phone number is 789.

Mijn telefoonnummer is 789.

Seven is a lucky number.

Zeven is een gelukbrengend getal.

I don't have your number.

Ik heb je nummer niet.

I've forgotten my pin number.

Ik ben mijn pincode vergeten!

My room number is 5.

Het nummer van mijn kamer is 5.

You can reach me at this number.

Je kunt me op dit nummer bereiken.

What's the fax number for this hotel?

Wat is het faxnummer van dit hotel?

Do you know Tom's phone number?

Weet jij Toms telefoonnummer?

I have written down his phone number.

Ik heb zijn telefoonnummer genoteerd.

I wrote down his phone number.

Ik heb zijn telefoonnummer genoteerd.

I think you have the wrong number.

Ik denk dat je het verkeerde nummer hebt.

Does she know your phone number?

Kent zij uw telefoonnummer?