Vertaling van following

Inhoud:

Engels
Nederlands
following, next, ahead, coming, subsequent {bn.}
aanstaand 
volgend
following, next {bn.}
aanstaand 
volgend
adherents, disciples, followers, following, party, retinue {zn.}
gevolg 
aanhang [m]
adherents, disciples, following, party, supporters, circle, number {zn.}
leden 
aanhang [m]
according to, by, along, following, from, after, in accordance with {vz.}
blijkens
ingevolge
langs
naar 
volgens 
next, following
volgende


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Translate the following sentences into Japanese.

Vertaal de volgende zinnen in het Japans.

Answer the following questions in English.

Geef in het Engels antwoord op de volgende vragen.

Put the following sentences into Japanese.

Vertaal de volgende zinnen in het Japans.

The following people were put to the test.

De volgende personen werden aan de test onderworpen.

She became scared when she noticed the man following her.

Ze werd bang toen ze de man opmerkte die haar volgde.

Your message cannot be delivered to the following people or distribution lists.

Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende personen of distributielijsten.

The data to be discussed below was collected in the following way.

De gegevens die hieronder besproken worden zijn op de volgende manier verzameld.

Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.

Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.

We have voted against the decision for the following reasons.

Wij hebben om de hieronder vermelde redenen tegen dit besluit gestemd.


Gerelateerd aan following

next - ahead - coming - subsequent - adherents - disciples - followers - party - retinue - supporters - circle - number - according to - by - along