Vertaling van next

Inhoud:

Engels
Nederlands
next {bn.}
volg-
volgend
next, ahead, forthcoming, future, coming, upcoming {bn.}
komend
aankomend 
aanstaand 
next, subsequent {bn.}
volgend
next {bn.}
volgend
next, following
volgende
following, next, ahead, coming, subsequent {bn.}
aanstaand 
volgend
afterwards, next, subsequently, afterward {bw.}
achteraf 
daarna
dan 
naderhand
vervolgens
beyond, next, then, thereafter {vw.}
daarop
vervolgens
nearest, next {bn.}
eerstkomend
naast 
following, next {bn.}
aanstaand 
volgend
close, near, nearby, next, adjacent, handy, local {bn.}
aanstaand 
eerstvolgend
komend


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Until next time.

Tot de volgende keer.

Who's the next candidate?

Wie is de volgende kandidaat?

Who is next?

Wie is de volgende?

It may freeze next week.

Volgende week gaat het misschien vriezen.

There's always a next time.

Er is altijd een volgende keer.

Ken sat next to me.

Ken zette zich naast mij.

We're moving house next month.

We verhuizen volgende maand.

Hamilton died the next day.

Hamilton stierf de volgende dag.

Bill will return next week.

Bill komt volgende week terug.

What do we do next?

Wat doen we nu?

I sat next to him.

Ik zat naast hem.

She sat next to me.

Ze zat naast me.

Next Wednesday will be fine.

Komende woensdag is oké.

I'll be seventeen next year.

Volgend jaar word ik zeventien.

I'll visit my uncle next week.

Ik zal volgende week mijn oom bezoeken.