Vertaling van then

Inhoud:

Engels
Nederlands
then {bw.}
dan 
then, at that time {bw.}
toen 
dan 
beyond, next, then, thereafter {vw.}
daarop
vervolgens
so, then, therefore, accordingly, consequently {bw.}
dus
ergo
ook weer
toch 
toch wel
zodoende
then {zn.}
dan
Then
Dan
First France, then Iraq.
Eerst Frankrijk, dan Irak.
then {bn.}
toenmalig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Then

Dan

First France, then Iraq.

Eerst Frankrijk, dan Irak.

We were younger then.

Toen waren we jonger.

I was watching TV then.

Ik keek toen tv.

See you tonight, then. Cheers!

Tot vanavond dan. Doei!

What do you want then?

Wat wilt ge dan?

Then there is a problem...

Dan hebben we een probleem...

His baseball life ended then.

Het honkballeven was toen ten einde.

Well then, I'll have chicken.

Nou, dan neem ik kip.

I haven't seen her since then.

Sindsdien heb ik haar niet meer gezien.

Please tell me what you saw then.

Zeg mij wat ge op dat ogenblik gezien hebt.

What he said then shocked me.

Wat hij zei, liet me schrikken.

I heard a shout and then a crash.

Ik hoorde een kreet en daarna een botsing.

The natives saw an airplane then for the first time.

De inheemsen zagen toen voor de eerste keer een vliegtuig.

Time for a hot bath, and then it's bedtime.

Tijd voor een heet bad, en dan is het bedtijd.


Gerelateerd aan then

at that time - beyond - next - thereafter - so - therefore - accordingly - consequentlyacademic degree - anterior