Vertaling van so

Inhoud:

Engels
Nederlands
so, so that
opdat 
so, such, thus, thereby {bw.}
zo 
zodanig
zozeer
even
dermate
dusdanig
so, then, therefore, accordingly, consequently {bw.}
dus
ergo
ook weer
toch 
toch wel
zodoende
consequently, so, subsequently, thus, accordingly {bw.}
bijgevolg 
derhalve 
dus
zodoende
therefore, on that account, hence, so, thus, accordingly {bw.}
daarom 
derhalve 
vandaar
in that way, like this, this way, thus, so {bw.}
dus
aldus
in dier voege
op die wijze
zo 
zodanig
zodoende
quite, very, very much, most, really, so, well {bw.}
bijster
bijzonder 
heel 
erg
terdege
zeer
that much, so, so much, so many, that amount {telw.}
evenveel
zo 
zoveel
zozeer

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

So what?

En?

I told you so!

Ik zei het je toch!

I'm so tired!

Ik ben zo moe!

I do think so.

Ik denk van wel.

So is my father.

Zo is mijn vader.

Don't run so fast.

Loop niet zo snel.

So you're her brother!

Zo! Gij zijt haar broer!

You look so pale.

Je gezicht is bleek.

If you say so.

Als jij het zegt.

Most people think so.

De meeste mensen denken dat.

Let's hope so!

Laat ons hopen!

This is so depressing.

Dit is zo deprimerend.

Few people think so.

Weinig mensen denken zo.

Let's hope so.

Laten we het hopen.

It's not so far.

Het is niet zo ver.