Vertaling van quite

Inhoud:

Engels
Nederlands
quite, very, very much, most, really, so, well {bw.}
bijster
bijzonder 
heel 
erg
terdege
zeer
fairly, rather, relatively, comparatively, quite {bw.}
aardig 
tamelijk 
vrij
at all, entirely, quite, wholly, absolutely, altogether, utterly, all {bw.}
finaal
heel 
geheel 
helemaal
totaal
volkomen
volledig 
enough, quite, rather, sufficiently, pretty {bw.}
basta
genoeg
nogal
tamelijk 
vrij
voldoende 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He got quite well.

Het is in orde gekomen met hem.

He is quite right.

Hij heeft helemaal gelijk.

We're quite drunk.

We zijn heel dronken.

It's not quite certain.

Het is niet helemaal zeker.

I quite agree with you.

Ik ben het geheel met je eens.

Tom drinks quite a bit.

Tom drinkt aardig wat.

From space, the earth looks quite small.

Vanuit de ruimte lijkt de Aarde tamelijk klein.

I was quite shocked by this.

Hierdoor was ik nogal geschokt.

Tom can play tennis quite well.

Tom kan best goed tennissen.

Tom is quite often late for school.

Tom komt behoorlijk vaak te laat op school.

That's something that happens quite often.

Dat is iets dat vrij vaak gebeurt.

Tom's new girlfriend is quite attractive.

Tom's nieuwe vriendin is best aantrekkelijk.

I don't quite understand what he says.

Ik begrijp niet helemaal wat hij zegt.

There were quite a few students absent from class today.

Er waren redelijk wat leerlingen niet in de les vandaag.

This was quite a well thought-out plan.

Een weloverwogen plan.


Gerelateerd aan quite

very - very much - most - really - so - well - fairly - rather - relatively - comparatively - at all - entirely - wholly - absolutely - altogether