Vertaling van really

Inhoud:

Engels
Nederlands
absolutely, actually, in fact, practically, really {bw.}
inderdaad
metterdaad
waarachtig 
waarlijk 
warempel
werkelijk 
genuinely, indeed, really, truly, actually {bw.}
echt 
werkelijk 
wezenlijk
absolutely, genuinely, indeed, really, truly, legitimately, in sooth {bw.}
echt 
inderdaad
naar waarheid
waarachtig 
waarlijk 
werkelijk 
quite, very, very much, most, really, so, well {bw.}
bijster
bijzonder 
heel 
erg
terdege
zeer
rattling, real, really, very {bw.}
werkelijk
bepaald
echt
heus
inderdaad
waarachtig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Really?

Echt?

Really good!

Echt goed!

I'm really tired today.

Ik ben erg moe vandaag.

No, not really.

Neen, niet echt.

It's really windy today.

Het is erg winderig vandaag.

Tom really loves animals.

Tom houdt erg van dieren.

She's really quick.

Ze is echt snel.

He's really into soccer.

Hij houdt echt van voetbal.

Do ghosts really exist?

Bestaan spoken echt?

You're really revolting!

Je bent echt walgelijk!

I really don't know.

Ik weet het echt niet.

That didn't really happen.

Dat is niet echt gebeurd.

It looks really hard!

Het ziet er heel moeilijk uit!

My head really aches.

Mijn hoofd doet echt pijn.

It is really wonderful.

Dat is echt heerlijk.


Gerelateerd aan really

absolutely - actually - in fact - practically - genuinely - indeed - truly - legitimately - in sooth - quite - very - very much - most - so - well