Vertaling van very much

Inhoud:

Engels
Nederlands
quite, very, very much, most, really, so, well {bw.}
bijster
bijzonder 
heel 
erg
terdege
zeer

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I very much doubt it.

Dat betwijfel ik zeer.

She likes music very much.

Ze houdt erg van muziek.

I like it very much.

Dat vind ik erg leuk.

I love you very much.

Ik hou heel veel van je.

I miss you very much.

Ik mis je heel erg.

I like you very much.

Ik mag je heel graag.

Hanako likes cake very much.

Hanako houdt erg van gebak.

We miss you very much.

We missen je heel erg.

Thank you very much, doctor.

Heel erg bedankt, dokter.

In general, she doesn't eat very much.

In het algemeen eet ze niet erg veel.

We all miss you very much.

We missen je allemaal heel erg.

Thank you very much for your gift.

Heel erg bedankt voor je cadeautje.

My father likes pizza very much.

Mijn vader houdt erg van pizza.

I like French food very much.

Ik hou erg van Frans eten.

I am very much attached to this old straw hat.

Ik ben erg gehecht aan deze oude strooien hoed.


Gerelateerd aan very much

quite - very - most - really - so - well