Vertaling van rather

Inhoud:

Engels
Nederlands
rather, on the average {bw.}
nogal
tamelijk 
tussenin
rather {bw.}
beter 
juister
veeleer
veelmeer
on the contrary, otherwise, adversely, rather {bw.}
daarentegen
ertegenover
integendeel 
a little, rather, a bit, a handful, slightly {bw.}
een klein beetje
ietwat
lichtelijk
zier
a little, rather, some, somewhat, to some extent, a bit, slightly, some amount, any amount {bw.}
een beetje
een weinig
enigszins
nogal
tamelijk 
wat 
on the contrary, conversely, rather {bw.}
integendeel 
preferably, rather, ideally {bw.}
bij voorkeur
eer 
liefst
liever
veeleer
fairly, rather, relatively, comparatively, quite {bw.}
aardig 
tamelijk 
vrij
enough, quite, rather, sufficiently, pretty {bw.}
basta
genoeg
nogal
tamelijk 
vrij
voldoende 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's rather cold today.

Het is best koud vandaag.

I rather like him.

Ik mag hem wel.

That is rather unexpected.

Dat is nogal onverwacht.

It's rather ironic.

Het is nogal ironisch.

I'd rather avoid it.

Ik vermijd het liever

I'd rather stay at home.

Ik zou liever thuis blijven.

I'd rather not go out this evening.

Ik zou beter niet uitgaan vanavond.

I would rather stay at home.

Ik zou liever thuis blijven.

I'd rather you didn't smoke so much.

Ik heb het liever dat je niet zo veel rookt.

My knowledge of Japanese is rather poor.

Mijn kennis van Japans is eerder zwak.

I'd rather go hungry than eat this.

Ik heb liever honger dan dat ik dit eet.

I would rather die than yield.

Ik ga liever dood dan toe te geven.

I'd rather be a bird than a fish.

Ik zou liever een vogel dan een vis zijn.

I'd rather have gone to the concert last night.

Gisteravond was ik liever naar het concert geweest.

Children imitate their friends rather than their parents.

Kinderen doen eerder hun vrienden dan hun ouders na.