Vertaling van some

Inhoud:

Engels
Nederlands
some, a little {spreekw.}
enig 
some {bn.}
een zekere hoeveelheid
wat 
some {bn.}
een hoeveelheid
enig 
wat 
several, different, diverse, some, sundry, various, varying {bn.}
verschillende
diverse
verscheidene
any, a few, some, several {bn.}
een paar [o]
enige 
enkele
sommige 
wat 
about, approximately, some {bw.}
circa 
een stuk of
ongeveer 
plusminus
zowat
a few, some
een paar
enige 
enkele
sommige 
wat 
a little, rather, some, somewhat, to some extent, a bit, slightly, some amount, any amount {bw.}
een beetje
een weinig
enigszins
nogal
tamelijk 
wat 
a, any, anybody, one, some, somebody, someone, an, anyone, a certain {onb. vnw.}
een of ander
iemand 
een 
een zeker
a few, some, certain {zn.}
sommige 
sommigen
enige 
Some say he never existed.
Sommigen zeggen dat hij nooit bestaan heeft.
Some people believe that seven is a lucky number.
Sommigen geloven dat zeven een geluksgetal is.
about, some, approximately, roughly, something like {bw.}
ongeveer 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Some bread and butter.

Een beetje brood en boter

I want some water.

Ik wil water.

I want some paper.

Ik wil een stuk papier.

Take some aspirin.

Neem een aspirientje.

Drink some tea.

Drink wat thee.

I have some gifts.

Ik heb enkele geschenken.

Brian took some roses.

Brian nam een paar rozen.

Your garden needs some attention.

Je tuin heeft wat aandacht nodig.

Tom made some bad investments.

Tom heeft een aantal slechte investeringen gedaan.

Would you like some coffee?

Wil je koffie?

Some say he never existed.

Sommigen zeggen dat hij nooit bestaan heeft.

Please give us some examples.

Kunt u ons een paar voorbeelden geven?

I gave him some advice.

Ik gaf hem wat advies.

I need some good advice.

Ik heb goed advies nodig.

Some girls were playing tennis.

Enkele meisjes waren aan het tennissen.