Vertaling van any

Inhoud:

Engels
Nederlands
any, a few, some, several {bn.}
een paar [o]
enige 
enkele
sommige 
wat 
any, any at all {bn.}
enige 
anyone, anyone at all, any, anybody {onb. vnw.}
wie dan ook
welke ... dan ook
some kind of, one, any {bn.}
een of ander
een of andere
enigerlei
not an ace, none, no amount, any {bw.}
geen zier
niemendal
niets
niks
a, any, anybody, one, some, somebody, someone, an, anyone, a certain {onb. vnw.}
een of ander
iemand 
een 
een zeker
neither, no-one, nobody, none, no, any, not anyone {onb. vnw.}
geen 
geen enkel
geen enkele
niemand
any sort of, any kind of, any {bn.}
enig 
van welke soort dan ook

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

There aren't any problems.

Geen probleem!

There isn't any solution.

Er is geen oplossing.

Correct errors, if any.

Verbeter fouten, als die er zijn.

Any paper will do.

Elke soort papier is geschikt.

He hasn't any children.

Hij heeft geen kinderen.

He doesn't have any children.

Hij heeft geen kinderen.

He doesn't have any pets.

Hij heeft geen huisdieren.

I don't see any difference.

Ik zie geen verschil.

Do you have any condoms?

Heb je een condoom?

Buy any dress you like.

Koop de jurk de je wilt.

Do you have any children?

Hebben jullie kinderen?

I don't have any money.

Ik heb geen geld.

I can't walk any farther.

Ik kan niet verder lopen.

I don't know any French.

Ik spreek helemaal geen Frans.

I haven't lost any weight.

Ik heb geen gewicht verloren.


Gerelateerd aan any

a few - some - several - any at all - anyone - anyone at all - anybody - some kind of - one - not an ace - none - no amount - a - somebody - someone