Vertaling van a few

Inhoud:

Engels
Nederlands
a few, some, certain {zn.}
sommige 
sommigen
enige 
Some say he never existed.
Sommigen zeggen dat hij nooit bestaan heeft.
Some people believe that seven is a lucky number.
Sommigen geloven dat zeven een geluksgetal is.
a few, some
een paar
enige 
enkele
sommige 
wat 
few {bn.}
weinig 
any, a few, some, several {bn.}
een paar [o]
enige 
enkele
sommige 
wat 
in short supply, scanty, scarce, few, poor, scant, thin, sparse {bn.}
karig
schaars
schraal
schriel

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

There are a few problems.

Er zijn een aantal problemen.

She has a few friends.

Ze heeft weinig vrienden.

I have a few books.

Ik heb enkele boeken.

He changed a few words.

Hij veranderde een paar woorden.

I visited Romania a few years ago.

Ik heb Roemenië een aantal jaar geleden bezocht.

Tom is taking a few days off.

Tom neemt een paar dagen vrij.

I want a few empty glasses.

Ik wil een paar lege glazen.

A few people have two cars.

Enkele mensen hebben twee auto's.

Would you mind waiting a few minutes?

Zou u even kunnen wachten?

I'm leaving town for a few days.

Ik vertrek voor een aantal dagen.

He died a few hours later.

Hij stierf enkele uren later.

Mike has a few friends in Florida.

Mike heeft een aantal vrienden in Florida.

A few students were left behind.

Enkele studenten waren achter gelaten.

She went on a trip for a few days.

Voor enkele dagen is ze op reis vertrokken.

We'll probably be away for a few days.

We zijn waarschijnlijk een paar dagen weg.


Gerelateerd aan a few

some - certain - few - any - several - in short supply - scanty - scarce - poor - scant - thin - sparse