Vertaling van few

Inhoud:

Engels
Nederlands
few {bn.}
weinig 
in short supply, scanty, scarce, few, poor, scant, thin, sparse {bn.}
karig
schaars
schraal
schriel

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Few people think so.

Weinig mensen denken zo.

They have few books.

Ze hebben weinig boeken.

There are a few problems.

Er zijn een aantal problemen.

She has a few friends.

Ze heeft weinig vrienden.

I have a few books.

Ik heb enkele boeken.

Few politicians admit their mistakes.

Weinig politici geven hun fouten toe.

He changed a few words.

Hij veranderde een paar woorden.

Few students can read Latin.

Weinig studenten kunnen Latijn lezen.

There are few mistakes in your composition.

Er zitten een paar fouten in uw compositie.

I visited Romania a few years ago.

Ik heb Roemenië een aantal jaar geleden bezocht.

We had few sunny days this summer.

We hebben weinig zonnige dagen gehad deze zomer.

Tom is taking a few days off.

Tom neemt een paar dagen vrij.

I want a few empty glasses.

Ik wil een paar lege glazen.

A few people have two cars.

Enkele mensen hebben twee auto's.

Would you mind waiting a few minutes?

Zou u even kunnen wachten?


Gerelateerd aan few

in short supply - scanty - scarce - poor - scant - thin - sparse