Vertaling van several

Inhoud:

Engels
Nederlands
several, different, diverse, some, sundry, various, varying {bn.}
verschillende
diverse
verscheidene
several {bn.}
diverse
ettelijke
verscheidene
any, a few, some, several {bn.}
een paar [o]
enige 
enkele
sommige 
wat 
respective, several, various {bn.}
betreffende
bedoelde
bewuste
desbetreffend
desbetreffende
bewust
betreffend
respective, several, various {bn.}
respectief
respectievelijk


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We have several bags here.

We hebben hier een aantal tasjes.

London was bombed several times.

Londen werd verscheidene keren gebombardeerd.

The telephone rang several times.

De telefoon ging een paar keer over.

The temperature fell several degrees.

De temperatuur daalde met enkele graden.

Our country borders on several countries.

Ons land grenst aan een aantal landen.

She stayed there for several days.

Ze verbleef er voor een paar dagen.

Air is a mixture of several gases.

Lucht is een mengsel van verschillende gassen.

He has visited Europe several times.

Hij heeft Europa een paar keer bezocht.

She has been to Hawaii several times.

Ze is een paar keer naar Hawaï geweest.

Itching appeared several hours after meal.

De jeuk kwam op enkele uren na de maaltijd.

There exist several stars which are larger than our Sun.

Er zijn veel sterren die groter zijn dan onze zon.

I repeated the word several times for her.

Ik heb het woord een aantal keer voor haar herhaald.

There were several hundred people in the plaza.

Er waren honderden mensen op het plein.

This power station alone provides several cities with electricity.

Deze elektriciteitscentrale voorziet op haar eentje meerdere steden van elektriciteit.

She looked at several dresses and decided on the most expensive one.

Ze bekeek een aantal jurken en koos de duurste.


Gerelateerd aan several

different - diverse - some - sundry - various - varying - any - a few - respectiverespective