Vertaling van different

Inhoud:

Engels
Nederlands
different {bn.}
uiteenlopend
verschillend
different {bn.}
ongelijk
verschillend
different {bn.}
ongelijk
verschillend
different, dissimilar {bn.}
ongelijk
verschillend
another, else, other, different, another one {bn.}
ander 
andere
several, different, diverse, some, sundry, various, varying {bn.}
verschillende
diverse
verscheidene
unusual, different {bn.}
ongebruikelijk
ongewoon


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

But human beings are different.

Maar mensen zijn verschillend.

I was taught something different.

Mij is iets anders geleerd.

Give me a different example.

Geef me een ander voorbeeld.

My opinion is different from yours.

Mijn gedacht is niet hetzelfde als dat van u.

Your ideas are different from mine.

Je ideeën verschillen van de mijne.

Tom and Mary have different philosophies of life.

Tom en Mary hebben een verschillende levensbeschouwing.

Your philosophy of life is different than mine.

Jouw levensfilosofie is verschillend van de mijne.

We are different from animals in that we can speak.

Wij zijn anders dan dieren omdat wij kunnen spreken.

In Papua New Guinea, there are 850 different languages spoken by Papuans.

In Papoea-Nieuw-Guinea worden 850 verschillende talen door Papoea's gesproken.

Sometimes, things are more beautiful when you look at them from a different angle.

Dingen zijn soms mooier als je ze van een andere kant bekijkt.

I suppose it's different when you think about it over the long term.

Ik denk dat de zaak er wat anders voor staat wanneer je hierover nadenkt op de lange termijn.

Management of a company is different from ownership of a company.

Beheer van een bedrijf is niet hetzelfde als eigenaar zijn van een bedrijf.

The methods used to overcome stress are different for men and women: drinking is the major method used by men, while women deal with stress by chatting.

De gebruikte methoden om stress te verwerken zijn verschillend van man tot vrouw: mannen zoeken hun toevlucht hoofdzakelijk in alcohol, terwijl vrouwen hun stress verwerken door te chatten.

Mathematicians have this in common with the French: whatever you're trying to say to them, they take it and translate it in their own way and turn it around into something completely different.

Dit is wat wiskundigen en Fransen gemeen hebben: wat je hen ook probeert uit te leggen, ze vertalen het op hun eigen manier en verdraaien het in iets wat helemaal anders is.


Gerelateerd aan different

dissimilar - another - else - other - another one - several - diverse - some - sundry - various - varying - unusual