Vertaling van another

Inhoud:

Engels
Nederlands
another, another man {zn.}
ander  [m]
iemand anders
That is another matter.
Dat is een ander probleem.
Please show me another example.
Geef me een ander voorbeeld alsjeblieft.
another, else, other, different, another one {bn.}
ander 
andere
another, one more, extra, further {bn.}
aanvullend 
extra
meer 
nog een
still, yet, even, another {bw.}
nog 
additional, another, further {bn.}
nog een

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He has another son.

Hij heeft nog een zoon.

That is another matter.

Dat is een ander probleem.

Show me another example.

Laat me nog eens een voorbeeld zien.

Please show me another.

Kunt u me nog een andere laten zien?

Please take another one.

Neem er alsjeblieft nog een.

Would you like another serving?

Wilt u nog een portie?

Say it in another way.

Zeg het op een andere manier.

He traveled under another name.

Hij reisde onder een andere naam.

And another day went by.

En weer ging een dag voorbij.

I gave Tom another chance.

Ik gaf Tom nog een kans.

Please give me another chance.

Geef me alstublieft nog een kans.

Please show me another example.

Geef me een ander voorbeeld alsjeblieft.

In the end she chose another kitten.

Uiteindelijk koos ze een ander kattejong.

Will you have another cup of tea?

Wilt u nog een kopje thee?

A person cannot understand another person completely.

Een persoon kan een ander persoon nooit helemaal begrijpen.


Gerelateerd aan another

another man - else - other - different - another one - one more - extra - further - still - yet - even - additional