Vertaling van yet

Inhoud:

Engels
Nederlands
yet, hitherto {bw.}
tot dusver
tot nog toe
already, yet, by now {bw.}
al
alvast 
reeds 
alreeds
but, however, nevertheless, yet, still {vw.}
echter 
maar 
niettemin 
toch 
still, yet, even, another {bw.}
nog 
still, yet {bw.}
alsnog 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Has Lucy called yet?

Heeft Lucy al gebeld?

Tom can't swim yet.

Tom kan nog niet zwemmen.

I haven't eaten yet.

Ik heb nog niet gegeten.

We're not there yet.

We zijn er nog niet.

The food's not ready yet.

Het eten is nog niet klaar.

Well, have you decided yet?

Zo, hebt ge al beslist?

Have you eaten lunch yet?

Heb je al geluncht?

She is not here yet.

Ze is nog niet hier.

My shirt isn't dry yet.

Mijn hemd is nog niet droog.

There are no comments yet.

Er zijn nog geen opmerkingen.

Have you done your assignment yet?

Heb je je opdracht al gemaakt?

I haven't read today's newspaper yet.

Ik heb de krant van vandaag nog niet gelezen.

To my knowledge, she hasn't married yet.

Voor zover ik weet, is zij nog niet getrouwd.

Have you finished doing your homework yet?

Hebt gij uw huiswerk al af?

The problem is not settled yet.

Het probleem is nog niet opgelost.


Gerelateerd aan yet

hitherto - already - by now - but - however - nevertheless - still - even - another