Vertaling van but

Inhoud:

Engels
Nederlands
but {vw.}
doch
maar 
echter 
but, however, nevertheless, yet, still {vw.}
echter 
maar 
niettemin 
toch 
but, just, merely, only, simply {bw.}
even
effe
effetjes
effies
but, just, merely, only, simply {bw.}
alleen
enkel
puur
slechts
uitsluitend
zuiver
louter
but, just, merely, only, simply {bw.}
slechts
apart from, but, except, other than, exceptionally, aside from {bw.}
behalve 
bij uitzondering
buiten 
op ... na
uitgezonderd 
exclusively, just, only, merely, simply, solely, but {bw.}
alleen 
enkel 
maar 
pas 
slechts 
uitsluitend

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

But he was lucky.

Maar hij heeft geluk gehad.

But I don't want to.

Maar ik wil niet.

But human beings are different.

Maar mensen zijn verschillend.

But the universe is infinite.

Maar het heelal is oneindig.

But he needed a job.

Maar hij had een job nodig.

He does nothing but laugh.

Hij doet niks dan lachen.

But I never had you.

Maar ik had jou nooit.

He is poor, but honest.

Hij is arm, maar eerlijk.

But we can't understand him.

Maar we kunnen hem niet verstaan.

No, but I play tennis.

Nee, maar ik speel tennis.

But the possibility seems unlikely.

Maar die mogelijkheid lijkt onwaarschijnlijk.

But I don't have money.

Maar ik heb geen geld.

I have but one wish.

Ik heb maar een wens.

There is but one alternative.

Er is maar één alternatief.

Beauty is but skin deep.

Schoonheid is slechts oppervlakkig.