Vertaling van only

Inhoud:

Engels
Nederlands
alone, only, sole, solitary, lone, single, unaccompanied {bn.}
alleen 
enig 
louter
verlaten
exclusively, just, only, merely, simply, solely, but {bw.}
alleen 
enkel 
maar 
pas 
slechts 
uitsluitend
but, just, merely, only, simply {bw.}
even
effe
effetjes
effies
but, just, merely, only, simply {bw.}
alleen
enkel
puur
slechts
uitsluitend
zuiver
louter
but, just, merely, only, simply {bw.}
slechts

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's your only chance.

Het is je enige kans.

It's only your imagination.

Je beeldt het je maar in.

Tom only drinks coffee.

Tom drinkt alleen koffie.

I can only wait.

Ik kan alleen maar wachten.

Only for grownups.

Alleen voor volwassenen.

I'm only a customer.

Ik ben maar een klant.

Only Obama knows that.

Dat weet enkel Obama.

We only have tea.

We hebben alleen maar thee.

I know only this.

Ik weet alleen dit.

Change is the only constant.

Verandering is de enige constante.

I am an only child.

Ik ben enig kind.

You are only young once.

We zijn maar eenmaal jong.

It only shows you're not a robot.

Het laat alleen maar zien dat je geen robot bent.

You only have to work hard.

Ge moet alleen hard werken.

Giant pandas live only in China.

Reuzenpanda's komen alleen in China voor.


Gerelateerd aan only

alone - sole - solitary - lone - single - unaccompanied - exclusively - just - merely - simply - solely - but