Vertaling van just

Inhoud:

Engels
Nederlands
just, simply, merely, unpretentiously {bw.}
eenvoudig
eenvoudigweg
zonder meer
just, just now, newly {bw.}
juist 
net
pas 
straks 
zojuist
zoëven
daarnet
daarstraks
zonet
fair, just, righteous, equitable, legitmate {bn.}
billijk 
fair
rechtvaardig
exclusively, just, only, merely, simply, solely, but {bw.}
alleen 
enkel 
maar 
pas 
slechts 
uitsluitend
exactly, just, okay, right, accurately, correctly, precisely, aright {bw.}
juist 
net
pal
precies 
exact

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Just do it.

Doe het gewoon.

Just a moment ...

Een ogenblikje...

They have just arrived.

Ze zijn zojuist aangekomen.

I've just been mugged.

Ik ben net overvallen geweest.

Just ignore him.

Negeer hem gewoon.

Just try it out.

Probeer het gewoon eens.

I'm just saying!

Ik zeg het alleen maar!

An accident just happened.

Een ongeval deed zich juist voor.

I've just eaten breakfast.

Ik heb zojuist ontbeten.

I'll just introduce myself.

Ik zal me even voorstellen.

I just miss him.

Ik mis hem simpelweg.

He left just now.

Hij is net gegaan.

Paul telephoned just now.

Paul heeft net gebeld.

He had just arrived.

Hij was zojuist gearriveerd.

Just leave me alone.

Laat mij alleen!


Gerelateerd aan just

simply - merely - unpretentiously - just now - newly - fair - righteous - equitable - legitmate - exclusively - only - solely - but - exactly - okay