Vertaling van exactly

Inhoud:

Engels
Nederlands
exactly, sharp, promptly, punctually, regularly, incisively, precisely {bw.}
accuraat
nauwgezet
precies 
exactly, sharp, accurately, faithfully, narrowly {bw.}
exact
juist 
precies 
scherp 
vlak
exactly, just, okay, right, accurately, correctly, precisely, aright {bw.}
juist 
net
pal
precies 
exact

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What exactly happened there?

Wat is daar precies gebeurd?

The twins look exactly alike.

De tweeling ziet er precies hetzelfde uit.

It's exactly what I wanted.

Dit is precies wat ik wou.

That's exactly what I thought.

Dat is precies wat ik dacht.

The twin brothers look exactly alike.

De tweelingbroers zien er precies hetzelfde uit.

There is no telling exactly when the earth was born.

Het is onmogelijk te zeggen wanneer de aarde precies ontstaan is.

That's not exactly what I had in mind.

Dat is niet precies wat ik in gedachten had.

Maybe it will be exactly the same for him.

Misschien is het voor hem wel precies zo.

I don't know exactly when I'll be back.

Ik weet niet precies wanneer ik terug zal zijn.

I don't know exactly how many visitors there were. I think three hundred something.

Ik weet niet precies hoeveel bezoekers er waren. Ik geloof driehonderdnogwat.

What they said to you is exactly the opposite of what they told me yesterday.

Wat ze jou vertelden is het tegenovergestelde van wat ze mij gisteren vertelden.

"It was a big dumpster," Dima said. "And there was a lot of food, so... It wasn't exactly uncomfortable. But yes, smellier than a donkey's behind."

"Het was een grote vuilcontainer," zei Dima, "en er was een heleboel eten, dus... het was niet direct oncomfortabel. Maar ja, het stonk wel nog erger dan het achterste van een ezel."


Gerelateerd aan exactly

sharp - promptly - punctually - regularly - incisively - precisely - accurately - faithfully - narrowly - just - okay - right - correctly - aright