Vertaling van simply

Inhoud:

Engels
Nederlands
just, simply, merely, unpretentiously {bw.}
eenvoudig
eenvoudigweg
zonder meer
exclusively, just, only, merely, simply, solely, but {bw.}
alleen 
enkel 
maar 
pas 
slechts 
uitsluitend
but, just, merely, only, simply {bw.}
even
effe
effetjes
effies
but, just, merely, only, simply {bw.}
alleen
enkel
puur
slechts
uitsluitend
zuiver
louter
but, just, merely, only, simply {bw.}
slechts

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I simply don't understand this.

Ik begrijp het gewoon niet.

I simply don't know what to say...

Ik weet gewoonweg niet wat te zeggen...

Love is simply a temporary hormonal imbalance.

Liefde is gewoon een tijdelijke hormonale onevenwichtigheid.

I just want to live simply and happily, without troubles.

Ik wil alleen maar gewoon en gelukkig leven, zonder problemen.

Between you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.

Tussen jou en mij, Lisa, we weten dat ik Nick simpelweg niet mag.

He's no original thinker, but simply imitates what others have already said and done.

Hij is geen origineel denker, maar imiteert gewoon wat anderen al gezegd en gedaan hebben.

Education does not consist simply in learning a lot of facts.

Onderwijs bestaat niet alleen uit het leren van grote hoeveelheden feitjes.

If you didn't know me that way then you simply didn't know me.

Als u me zo niet kende, dan kende u me überhaupt niet.


Gerelateerd aan simply

just - merely - unpretentiously - exclusively - only - solely - but