Vertaling van except

Inhoud:

Engels
Nederlands
to except, to exclude {ww.}
uitzonderen 

I except
you except
we except

ik zonder uit
jij zondert uit
wij zonderen uit
» meer vervoegingen van uitzonderen

to except, to exclude, to leave off, to leave out, to omit, to take out {ww.}
uitlaten

I except
you except
we except

ik laat uit
jij laat uit
wij laten uit
» meer vervoegingen van uitlaten

to except, to exclude, to leave off, to leave out, to omit, to take out {ww.}
buitenlaten

I except
you except
we except

ik laat buiten
jij laat buiten
wij laten buiten
» meer vervoegingen van buitenlaten

to except, to exclude, to leave off, to leave out, to omit, to take out {ww.}
weglaten

I except
you except
we except

ik laat weg
jij laat weg
wij laten weg
» meer vervoegingen van weglaten

to except, to exclude, to leave off, to leave out, to omit, to take out {ww.}
uitsluiten
uitzonderen

I except
you except
we except

ik sluit uit
jij sluit uit
wij sluiten uit
» meer vervoegingen van uitsluiten

I can't exclude it.
Ik kan dat niet uitsluiten.
apart from, besides, except, except for, in addition to, as well as, aside from {vz.}
behalve 
buiten 
ongerekend
apart from, but, except, other than, exceptionally, aside from {bw.}
behalve 
bij uitzondering
buiten 
op ... na
uitgezonderd 
to demur, to except {ww.}
sputteren
tegensputteren
tegenpruttelen
tegenspartelen
tegenstribbelen

I except
you except
we except

ik sputter
jij sputtert
wij sputteren
» meer vervoegingen van sputterenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Everyone except me was invited.

Met uitzondering van mij was iedereen uitgenodigd.

I can resist everything except temptation.

Ik kan aan alles weerstaan behalve aan verleiding.

All of us went except for him.

Ieder van ons ging behalve hij.

He likes all animals except horses.

Hij houdt van alle dieren, behalve paarden.

Except that here, it's not so simple.

Behalve dan dat het hier niet zo eenvoudig is.

All of us, except him, went.

Ieder van ons, behalve hij, ging.

I enjoyed the concert except that the hall was cold.

Het concert was leuk, maar het was wel koud in de zaal.

They look alike except for the color of their hair.

Ze zien er hetzelfde uit, afgezien van de haarkleur.

This is a good book except for a few mistakes.

Dit is, op enkele fouten na, een goed boek.

Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.

Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die zijn uitgeprobeerd.

They are all cannibals here, except me, I'm just being eaten.

Het zijn allemaal kannibalen hier, behalve ik, ik word alleen maar opgegeten.

Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.

Wiskundigen zijn dichters, alleen moeten ze de vruchten van hun fantasie ook nog bewijzen.

In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.

In deze wereld kan niets zeker genoemd worden, behalve de dood en belastingen.

There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread.

Er zijn mensen in de wereld die zo'n honger hebben, dat God alleen in de vorm van brood aan hen kan verschijnen.