Vertaling van as well as

Inhoud:

Engels
Nederlands
and ... as well, and also, as well as, together with {bw.}
alsmede 
alsook
en ook
apart from, besides, except, except for, in addition to, as well as, aside from {vz.}
behalve 
buiten 
ongerekend
and ... as well, and also, as well as, together with {bw.}
alsmede 
daarenboven
op de koop toe
voorts

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He speaks Spanish as well as French.

Hij spreekt zowel Spaans als Frans.

He likes sports as well as study.

Hij houdt van sport en ook van studeren.

Tony speaks English as well as you.

Toni spreekt even goed Engels als gij.

She as well as her friends is fond of music.

Zij, en ook haar vrienden, zijn gek op muziek.

My aunt speaks Chinese as well as English.

Mijn tante spreekt Chinees alsmede Engels.

Sharks are sensitive to electrical impulses as well as sound.

Haaien zijn gevoelig voor elektrische signalen alsook voor geluid.

Heaven is under our feet as well as over our heads.

De hemel is onder onze voeten alsmede boven onze hoofden.

You speak French very well. I wish I could speak it as well as you.

Jij spreekt uitstekend Frans. Ik wou dat ik het zo goed als jij kon spreken.

"Yes, that's me," said Al-Sayib. "But there's at least one of us in every country. And we all like Fanta, as well as putting noobs in their place."

"Ja, dat ben ik," zei Al-Sayib. "Maar er is er minstens één van ons in elk land. En we houden allemaal van Fanta en van noobs op hun plaats zetten."

The twelve animals of the Chinese zodiac come from eleven kinds of animals originating in nature, namely the rat, ox, tiger, rabbit, horse, snake, monkey, rooster, dog and pig, as well as the legendary form of the dragon, and are used as a calendar.

De twaalf dieren van de Chinese dierenriem komen van elf diersoorten die in de natuur voorkomen, met name de rat, os, tijger, konijn, slang, paard, aap, haan, hond en varken, en ook de legendarische draak; ze worden als kalender gebruikt.