Vertaling van and also

Inhoud:

Engels
Nederlands
and ... as well, and also, as well as, together with {bw.}
alsmede 
alsook
en ook
and ... as well, and also, as well as, together with {bw.}
alsmede 
daarenboven
op de koop toe
voorts

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The chances of success are greater if the business man knows the ropes, and also has more funds at his disposal.

De kans op succes is groter als de zakenman van wanten weet en ook als hij meer geld tot zijn beschikking heeft.

The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because they are generally the same people.

De Bijbel draagt ons op om onze naasten én onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat dat in het algemeen dezelfde personen zijn.


Gerelateerd aan and also

and ... as well - as well as - together with