Vertaling van besides

Inhoud:

Engels
Nederlands
besides, in addition, moreover {bw.}
bovendien 
buitendien
daarbij
verder 
daarnaast
besides, in addition, moreover
bovendien  [o]
buitendien
daarbij
besides, furthermore, in addition, moreover, again {bw.}
bovendien 
daarenboven
verder 
voorts
besides, moreover, as for the rest, further, furthermore {bw.}
overigens
trouwens
verder 
voor de rest
apart from, besides, except, except for, in addition to, as well as, aside from {vz.}
behalve 
buiten 
ongerekend

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Besides lending books, libraries offer various other services.

Buiten het uitlenen van boeken bieden bibliotheken verschillende andere diensten aan.

Besides being a doctor, he was a very famous novelist.

Naast een dokter, was hij ook een erg beroemde romanschrijver.

I like this flat the location is good and besides rent is not very high.

Ik hou van deze flat. De ligging is goed en bovendien is de huur niet zo heel hoog.

"And besides," Dima made sure to add, taking out his calculator and dividing 0.99 by 3,000,000, before multiplying by 100. "You do realize that you would only lose 0.0033%, right?"

"En trouwens," haastte Dima zich toe te voegen, terwijl hij zijn rekenmachientje tevoorschijn haalde en 0,99 deelde door 3.000.000, alvorens het te vermenigvuldigen met 100, "u realiseert zich toch wel dat u maar 0,0033% zou verliezen, hè?"