Vertaling van even

Inhoud:

Engels
Nederlands
to even, to level {ww.}
gelijkmaken
vlakken
egaliseren

I even
you even
we even

ik maak gelijk
jij maakt gelijk
wij maken gelijk
» meer vervoegingen van gelijkmaken

to even, to level, to flatten, to roll, to smooth {ww.}
gelijkmaken
slechten
effenen

I even
you even
we even

ik maak gelijk
jij maakt gelijk
wij maken gelijk
» meer vervoegingen van gelijkmaken

even, indeed, actually {bw.}
zelfs
even, regular, steady {bn.}
gelijkmatig
geregeld
regelmatig
steevast
even, paired {bn.}
een paar vormend
even
even, flat, level, smooth {bn.}
effen
gelijk
vlak
even, paid-up, square, quits, acquitted {bn.}
kiet
quitte
to even, to even out {ww.}
effenen
vlakken
afvlakken
slechten
nivelleren
egaliseren
aplaneren
gelijkmaken

I even
you even
we even

ik effen
jij effent
wij effenen
» meer vervoegingen van effenen

to even, to even out, to flush, to level {ww.}
gelijktrekken

I even
you even
we even

ik trek gelijk
jij trekt gelijk
wij trekken gelijk
» meer vervoegingen van gelijktrekken

still, yet, even, another {bw.}
nog 
equal, even, level {bn.}
eender
egaal
gelijk
gelijkmatig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Even I can't believe that.

Zelfs ik kan het niet geloven.

Even children can understand it.

Zelfs een kind kan het begrijpen.

Two, four, six, etc. are even numbers.

2, 4, 6 enz. zijn even getallen.

Even children can read this book.

Zelfs kinderen kunnen dit boek lezen.

They are not working even a bit.

Ze werken niet eens een beetje.

He's even more handsome than ever!

Hij is knapper dan ooit tevoren!

Tom didn't even know who Mary was.

Tom wist niet eens wie Mary was.

I'll go, even if it rains tomorrow.

Ik ga, zelfs als het morgen regent.

Even intelligent people are sometimes absent-minded.

Zelfs intelligente mensen zijn soms verstrooid.

Even though he apologized, I'm still furious.

Hoewel hij zich verontschuldigd heeft, ben ik nog steeds razend.

You don't even try to help me.

Je probeert mij niet eens te helpen.

I didn't even think about it.

Ik heb er zelfs niet over nagedacht.

Cats can see even in dark places.

Katten kunnen zelfs op donkere plaatsen zien.

Don't even bother, he'll win anyway.

Doe geen moeite, hij wint toch.

I will go even if it rains.

Ik ga, zelfs al regent het.


Gerelateerd aan even

level - flatten - roll - smooth - indeed - actually - regular - steady - paired - flat - paid-up - square - quits - acquitted - even outprocess - rearrange