Vertaling van square

Inhoud:

Engels
Nederlands
to square {ww.}
kwadrateren
tot de tweede macht verheffen
in het kwadraat verheffen
square {zn.}
kwadraat
vierkant 
vak
ruitje [o]
carré [o]
The sum of the squares of the legs is equal to the square of the hypotenuse.
De som van de kwadraten van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa.
square, quadratic {bn.}
vierkant 
square {zn.}
carré
ruitje
vak
vierkant 
number sign, sharp, grid, hash, pound sign, square {zn.}
kruis  [o]
hekje [o]
branch, compartment, department, pigeonhole, section, division, square, specialization, ward {zn.}
vak
branche [v]
tak  [m]
afdeling  [v]
to bring into agreement, to reconcile, to square, to bring into accord, to accommodate, to conciliate {ww.}
tot overeenstemming brengen
in overeenstemming brengen
rijmen
verbroederen
to bring into agreement, to reconcile, to square, to bring into accord, to accommodate, to conciliate {ww.}
tot overeenstemming brengen
rijmen
bijpassen
in overeenstemming brengen
bijbetalen
to acquit, to cancel, to clear, to square {ww.}
vereffenen
verrekenen
kwijtschelden
even, paid-up, square, quits, acquitted {bn.}
kiet
quitte
plaza, public square, square, piazza {zn.}
plein  [o]
There were several hundred people in the plaza.
Er waren honderden mensen op het plein.
T-square, carpenter's square, square {zn.}
winkelhaak [m]
right-angle, square, right {bn.}
haaks
recht
rechthoekig
loodrecht 
direct, straight, erect, straightforward, square {bn.}
direct 
live
recht
rechtstreeks
directly, straight, straight ahead, square {bw.}
direct 
overeind
rechtop


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What's the square root of 100?

Wat is de wortel van 100?

When is the next train to Sloane Square?

Wanneer is de volgende trein naar Sloane Square?

Market Square is the historic centre of the city.

Het Marktplein is het historische centrum van de stad.

The sum of the squares of the legs is equal to the square of the hypotenuse.

De som van de kwadraten van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa.

There are four fountains with statues of Neptune, his wife Amphitrite, Diana and Adonis in the Market Square.

Op het Marktplein staan vier fonteinen met beelden van Neptunus, zijn vrouw Amphitrite, Diana en Adonis.