Vertaling van square

Inhoud:

Engels
Nederlands
square, quadratic {bn.}
vierkant 
square {zn.}
kwadraat
vak
ruitje [o]
carré [o]
vierkant 
The sum of the squares of the legs is equal to the square of the hypotenuse.
De som van de kwadraten van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa.
to square {ww.}
in het kwadraat verheffen
kwadrateren
tot de tweede macht verheffen
square {zn.}
carré
ruitje
vak
vierkant 
right-angle, square, right {bn.}
haaks
recht
rechthoekig
loodrecht 
plaza, public square, square, piazza {zn.}
plein  [o]
directly, straight, straight ahead, square {bw.}
direct 
overeind
rechtop
T-square, carpenter's square, square {zn.}
winkelhaak [m]
direct, straight, erect, straightforward, square {bn.}
direct 
live
recht
rechtstreeks
to acquit, to cancel, to clear, to square {ww.}
kwijtschelden
vereffenen
verrekenen
number sign, sharp, grid, hash, pound sign, square {zn.}
hekje [o]
kruis  [o]
to bring into agreement, to reconcile, to square, to bring into accord, to accommodate, to conciliate {ww.}
rijmen
verbroederen
in overeenstemming brengen
tot overeenstemming brengen
to bring into agreement, to reconcile, to square, to bring into accord, to accommodate, to conciliate {ww.}
rijmen
bijpassen
bijbetalen
in overeenstemming brengen
tot overeenstemming brengen
branch, compartment, department, pigeonhole, section, division, square, specialization, ward {zn.}
tak  [m]
afdeling  [v]
branche [v]
vak
even, paid-up, square, quits, acquitted {bn.}
kiet
quitte

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What's the square root of 100?

Wat is de wortel van 100?

When is the next train to Sloane Square?

Wanneer is de volgende trein naar Sloane Square?

Market Square is the historic centre of the city.

Het Marktplein is het historische centrum van de stad.

The sum of the squares of the legs is equal to the square of the hypotenuse.

De som van de kwadraten van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa.

There are four fountains with statues of Neptune, his wife Amphitrite, Diana and Adonis in the Market Square.

Op het Marktplein staan vier fonteinen met beelden van Neptunus, zijn vrouw Amphitrite, Diana en Adonis.