Vertaling van pay

Inhoud:

Engels
Nederlands
to pay, to ante up {ww.}
betalen 
uitkeren
dokken
uitbetalen
storten
voldoen

I pay
you pay
we pay

ik betaal
jij betaalt
wij betalen
» meer vervoegingen van betalen

They have to pay in advance.
Ze moeten vooraf betalen.
Can I pay a credit card?
Kan ik via creditcard betalen?
to pay {ww.}
dokken

I pay
you pay
we pay

ik dok
jij dokt
wij dokken
» meer vervoegingen van dokken

to pay {ww.}
bezoldigen 
salariëren

I pay
you pay
we pay

ik bezoldig
jij bezoldigt
wij bezoldigen
» meer vervoegingen van bezoldigen

salary, wage, wages, pay, remuneration, stipend {zn.}
salaris 
gage [v]
verdienste
loon 
traktement
bezoldiging [v]
wedde
He receives a high salary.
Hij verdient een hoog salaris.
sou, halfpenny, pay {zn.}
soldij  [v]
sou
stuiver

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

They have to pay in advance.

Ze moeten vooraf betalen.

We must pay attention to traffic signals.

We moeten op het stoplicht letten.

Can I pay a credit card?

Kan ik via creditcard betalen?

We always have to pay more.

We moeten altijd meer betalen.

I will pay for it by check.

Ik zal dat betalen met een cheque.

Let me pay for the dinner.

Laat mij voor het eten betalen.

Can I pay by credit card?

Kan ik met een creditcard betalen?

I won't pay my son's debts.

Ik zal de schulden van mijn zoon niet betalen.

I would like to pay with cash.

Ik zou met baar geld willen betalen.

I want to pay with a check.

Ik wil met een cheque betalen.

Don't pay any attention to what your father says.

Schenk geen aandacht aan wat je vader zegt.

I would like to pay with a credit card.

Ik wil betalen met een kredietkaart.

I want to pay it back to you.

Ik wil het je terugbetalen.

You should pay more attention to what you say.

Jullie moeten beter opletten wat jullie zeggen.

Don't pay any attention to what he says.

Let maar niet op wat hij zegt.


Gerelateerd aan pay

ante up - salary - wage - wages - remuneration - stipend - sou - halfpenny