Vertaling van yield

Inhoud:

Engels
Nederlands
to renounce, to yield {ww.}
weggeven
wegschenken
vergeven

I yield
you yield
we yield

ik geef weg
jij geeft weg
wij geven weg
» meer vervoegingen van weggeven

to give, to accord, to administer, to grant, to impart, to provide, to confer, to allow, to yield, to spare, to afford {ww.}
geven 
verlenen
toekennen
toebrengen
opbrengen
aangeven 

I yield
you yield
we yield

ik geef
jij geeft
wij geven
» meer vervoegingen van geven

"We don't give discounts," the woman said sternly. "Regardless how small. Now, please take off the suit if you can't afford it."
"We geven geen kortingen," zei de vrouw streng, "ongeacht hoe klein. En wilt u nu alstublieft het pak uittrekken als u het zich niet kunt veroorloven?"
Cows give milk.
Koeien geven melk.
to give back, to return, to restore, to yield, to render {ww.}
teruggeven 
weergeven
vergelden
reproduceren
hergeven

I yield
you yield
we yield

ik geef terug
jij geeft terug
wij geven terug
» meer vervoegingen van teruggeven

I will return the book as soon as I can.
Ik zal het boek teruggeven zodra ik kan.
to bear, to produce, to yield {ww.}
voortbrengen
opbrengen
opleveren
afwerpen

I yield
you yield
we yield

ik breng voort
jij brengt voort
wij brengen voort
» meer vervoegingen van voortbrengen

to deliver, to furnish, to supply, to provide, to purvey, to yield {ww.}
bestellen 
leveren 
afleveren 
toevoeren

I yield
you yield
we yield

ik bestel
jij bestelt
wij bestellen
» meer vervoegingen van bestellen

to cede, to yield, to give way, to grant, to accommodate, to assign {ww.}
toegeven 
afstaan 
wijken

I yield
you yield
we yield

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

product, yield {zn.}
voortbrengsel
opbrengst
productie [v]
gewrocht
restitution, restoration, yield {zn.}
teruggave
efficiency, output, yield {zn.}
rendement
efficiëntie [v]
income, return, revenue, yield, allowance, annuity {zn.}
rente

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I would rather die than yield.

Ik ga liever dood dan toe te geven.

When in the barn the heating fails, cubic shape the milk yield takes.

Valt in de stal de verwarming uit, dan komt de melk in blokjes eruit.


Gerelateerd aan yield

renounce - give - accord - administer - grant - impart - provide - confer - allow - spare - afford - give back - return - restore - render