Vertaling van yield

Inhoud:

Engels
Nederlands
to renounce, to yield {ww.}
weggeven
wegschenken
vergeven

I yield
you yield
we yield

ik geef weg
jij geeft weg
wij geven weg
» meer vervoegingen van weggeven

to cede, to yield, to give way, to grant, to accommodate, to assign {ww.}
afstaan 
wijken
toegeven 

I yield
you yield
we yield

ik sta af
jij staat af
wij staan af
» meer vervoegingen van afstaan

to give, to accord, to administer, to grant, to impart, to provide, to confer, to allow, to yield, to spare, to afford {ww.}
geven 
verlenen
toekennen
toebrengen
opbrengen
aangeven 

I yield
you yield
we yield

ik geef
jij geeft
wij geven
» meer vervoegingen van geven

"We don't give discounts," the woman said sternly. "Regardless how small. Now, please take off the suit if you can't afford it."
"We geven geen kortingen," zei de vrouw streng, "ongeacht hoe klein. En wilt u nu alstublieft het pak uittrekken als u het zich niet kunt veroorloven?"
Cows give milk.
Koeien geven melk.
to deliver, to furnish, to supply, to provide, to purvey, to yield {ww.}
toevoeren
leveren 
afleveren 
bestellen 

I yield
you yield
we yield

ik voer toe
jij voert toe
wij voeren toe
» meer vervoegingen van toevoeren

to bear, to produce, to yield {ww.}
voortbrengen
opbrengen
opleveren
afwerpen

I yield
you yield
we yield

ik breng voort
jij brengt voort
wij brengen voort
» meer vervoegingen van voortbrengen

to give back, to return, to restore, to yield, to render {ww.}
hergeven
reproduceren
teruggeven 
vergelden
weergeven

I yield
you yield
we yield

ik hergeef
jij hergeeft
wij hergeven
» meer vervoegingen van hergeven

product, yield {zn.}
voortbrengsel
opbrengst
productie [v]
gewrocht
restitution, restoration, yield {zn.}
teruggave
efficiency, output, yield {zn.}
rendement
efficiëntie [v]
income, return, revenue, yield, allowance, annuity {zn.}
rente


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I would rather die than yield.

Ik ga liever dood dan toe te geven.

When in the barn the heating fails, cubic shape the milk yield takes.

Valt in de stal de verwarming uit, dan komt de melk in blokjes eruit.


Gerelateerd aan yield

renounce - cede - give way - grant - accommodate - assign - give - accord - administer - impart - provide - confer - allow - spare - afford