Vertaling van yield

Inhoud:

Engels
Nederlands
to deliver, to furnish, to supply, to provide, to purvey, to yield {ww.}
afleveren 
bestellen 
leveren 
toevoeren

I yield
you yield
we yield

ik lever af
jij levert af
wij leveren af
» meer vervoegingen van afleveren

to bear, to produce, to yield {ww.}
opleveren
afwerpen
opbrengen
voortbrengen

I yield
you yield
we yield

ik lever op
jij levert op
wij leveren op
» meer vervoegingen van opleveren

to give back, to return, to restore, to yield, to render {ww.}
hergeven
reproduceren
teruggeven 
vergelden
weergeven

I yield
you yield
we yield

ik hergeef
jij hergeeft
wij hergeven
» meer vervoegingen van hergeven

to cede, to yield, to give way, to grant, to accommodate, to assign {ww.}
toegeven 
afstaan 
wijken

I yield
you yield
we yield

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

to give, to accord, to administer, to grant, to impart, to provide, to confer, to allow, to yield, to spare, to afford {ww.}
geven 
toekennen
aangeven 
toebrengen
opbrengen
verlenen

I yield
you yield
we yield

ik geef
jij geeft
wij geven
» meer vervoegingen van geven

"We don't give discounts," the woman said sternly. "Regardless how small. Now, please take off the suit if you can't afford it."
"We geven geen kortingen," zei de vrouw streng, "ongeacht hoe klein. En wilt u nu alstublieft het pak uittrekken als u het zich niet kunt veroorloven?"
Cows give milk.
Koeien geven melk.
to renounce, to yield {ww.}
vergeven
weggeven
wegschenken

I yield
you yield
we yield

ik vergeef
jij vergeeft
wij vergeven
» meer vervoegingen van vergeven

income, return, revenue, yield, allowance, annuity {zn.}
rente
restitution, restoration, yield {zn.}
teruggave
product, yield {zn.}
productie [v]
gewrocht
opbrengst
voortbrengsel
efficiency, output, yield {zn.}
efficiëntie [v]
rendement

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I would rather die than yield.

Ik ga liever dood dan toe te geven.

When in the barn the heating fails, cubic shape the milk yield takes.

Valt in de stal de verwarming uit, dan komt de melk in blokjes eruit.


Gerelateerd aan yield

deliver - furnish - supply - provide - purvey - bear - produce - give back - return - restore - render - cede - give way - grant - accommodate