Vertaling van grant

Inhoud:

Engels
Nederlands
to grant {ww.}
vereren met
to admit, to concede, to grant {ww.}
toegeven 

I grant
you grant
we grant

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.
He's not doing a very good job. All the same, you've got to admit that he's doing his best.
Het gaat hem niet best af, maar je moet toch toegeven dat hij zijn best doet.
to donate, to give, to grant, to present {ww.}
schenken 
cadeau geven

I grant
you grant
we grant

ik schenk
jij schenkt
wij schenken
» meer vervoegingen van schenken

to cede, to yield, to give way, to grant, to accommodate, to assign {ww.}
afstaan 
wijken
toegeven 

I grant
you grant
we grant

ik sta af
jij staat af
wij staan af
» meer vervoegingen van afstaan

to give, to accord, to administer, to grant, to impart, to provide, to confer, to allow, to yield, to spare, to afford {ww.}
geven 
verlenen
toekennen
toebrengen
opbrengen
aangeven 

I grant
you grant
we grant

ik geef
jij geeft
wij geven
» meer vervoegingen van geven

"We don't give discounts," the woman said sternly. "Regardless how small. Now, please take off the suit if you can't afford it."
"We geven geen kortingen," zei de vrouw streng, "ongeacht hoe klein. En wilt u nu alstublieft het pak uittrekken als u het zich niet kunt veroorloven?"
Cows give milk.
Koeien geven melk.
subsidy, grant {zn.}
stipendium
subsidie [v]
toelage [v]
ondersteuning [v]
bursary, scholarship, grant {zn.}
stipendium
studiebeurs 
beurs  [v]


Gerelateerd aan grant

admit - concede - donate - give - present - cede - yield - give way - accommodate - assign - accord - administer - impart - provide - confer