Vertaling van admit

Inhoud:

Engels
Nederlands
to admit, to allow, to permit, to accept {ww.}
toelaten
binnenlaten

I admit
you admit
we admit

ik laat toe
jij laat toe
wij laten toe
» meer vervoegingen van toelaten

to admit, to confess, to profess, to acknowledge, to concede, to avow {ww.}
toegeven 
erkennen
biechten 
bekennen 

I admit
you admit
we admit

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

We concede your right to this property.
We erkennen je recht op dit onroerend goed.
I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.
to admit, to concede, to grant {ww.}
toegeven 

I admit
you admit
we admit

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

He's not doing a very good job. All the same, you've got to admit that he's doing his best.
Het gaat hem niet best af, maar je moet toch toegeven dat hij zijn best doet.
to admit {ww.}
laten binnenkomen
toelaten

I admit
you admit
we admit

ik laat toe
jij laat toe
wij laten toe
» meer vervoegingen van toelaten

to admit {ww.}
binnenlaten
inlaten

I admit
you admit
we admit

ik laat binnen
jij laat binnen
wij laten binnen
» meer vervoegingen van binnenlaten

to admit {ww.}
doorlaten

I admit
you admit
we admit

ik laat door
jij laat door
wij laten door
» meer vervoegingen van doorlaten

to acknowledge, to recognize, to concede, to admit, to avow {ww.}
erkennen
honoreren
agnosceren

I admit
you admit
we admit

ik erken
jij erkent
wij erkennen
» meer vervoegingen van erkennen

to acknowledge, to recognize, to concede, to admit, to avow {ww.}
erkennen
honoreren
agnosceren
terugvinden

I admit
you admit
we admit

ik erken
jij erkent
wij erkennen
» meer vervoegingen van erkennen

to acknowledge, to recognize, to concede, to admit, to avow {ww.}
erkennen
honoreren
agnosceren

I admit
you admit
we admit

ik erken
jij erkent
wij erkennen
» meer vervoegingen van erkennen

to hold, to contain, to admit {ww.}
houden
bevatten 
vervatten
inhouden

I admit
you admit
we admit

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Acid acts on things which contain metal.
Zuur reageert op dingen die metaal bevatten.
That box is too small to hold all these things.
Die doos is te klein om al deze dingen te houden.
to accede, to agree, to consent, to accept, to assent, to acquiesce, to admit {ww.}
toegeven 
toestemmen
het eens zijn
goedvinden

I admit
you admit
we admit

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

I interpreted your silence as consent.
Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.
to allow, to permit, to accord, to admit, to let {ww.}
gedogen
toelaten
toestaan 
vergunnen
veroorloven

I admit
you admit
we admit

ik gedoog
jij gedoogt
wij gedogen
» meer vervoegingen van gedogen

to accept, to receive, to accredit, to admit, to take, to take on {ww.}
accepteren 
aannemen 
ontvangen 

I admit
you admit
we admit

ik accepteer
jij accepteert
wij accepteren
» meer vervoegingen van accepterenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Few politicians admit their mistakes.

Weinig politici geven hun fouten toe.

I admit it. I was wrong.

Ik geef toe, ik had het mis.

Did he admit that he was wrong?

Heeft hij toegegeven dat hij fout zat?

I admit, I'm not the tidiest person in the world.

Ik geef toe, ik ben niet de netste persoon van de wereld.

I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.

Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.

He's not doing a very good job. All the same, you've got to admit that he's doing his best.

Het gaat hem niet best af, maar je moet toch toegeven dat hij zijn best doet.


Gerelateerd aan admit

allow - permit - accept - confess - profess - acknowledge - concede - avow - grant - recognize - hold - contain - accede - agree - consentaccept - recognise - find - say