Vertaling van admit

Inhoud:

Engels
Nederlands
to admit, to concede, to grant {ww.}
toegeven 

I admit
you admit
we admit

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.
He's not doing a very good job. All the same, you've got to admit that he's doing his best.
Het gaat hem niet best af, maar je moet toch toegeven dat hij zijn best doet.
to admit {ww.}
binnenlaten
inlaten

I admit
you admit
we admit

ik laat binnen
jij laat binnen
wij laten binnen
» meer vervoegingen van binnenlaten

to admit {ww.}
doorlaten

I admit
you admit
we admit

ik laat door
jij laat door
wij laten door
» meer vervoegingen van doorlaten

to admit {ww.}
laten binnenkomen
toelaten

I admit
you admit
we admit

ik laat toe
jij laat toe
wij laten toe
» meer vervoegingen van toelaten

to admit, to confess, to profess, to acknowledge, to concede, to avow {ww.}
toegeven 
erkennen
bekennen 
biechten 

I admit
you admit
we admit

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

We concede your right to this property.
We erkennen je recht op dit onroerend goed.
to admit, to allow, to permit, to accept {ww.}
binnenlaten
toelaten

I admit
you admit
we admit

ik laat binnen
jij laat binnen
wij laten binnen
» meer vervoegingen van binnenlaten

to acknowledge, to recognize, to concede, to admit, to avow {ww.}
erkennen
terugvinden
agnosceren
honoreren

I admit
you admit
we admit

ik erken
jij erkent
wij erkennen
» meer vervoegingen van erkennen

to accept, to receive, to accredit, to admit, to take, to take on {ww.}
accepteren 
aannemen 
ontvangen 

I admit
you admit
we admit

ik accepteer
jij accepteert
wij accepteren
» meer vervoegingen van accepteren

to hold, to contain, to admit {ww.}
bevatten 
houden
inhouden
vervatten

I admit
you admit
we admit

ik bevat
jij bevat
wij bevatten
» meer vervoegingen van bevatten

to accede, to agree, to consent, to accept, to assent, to acquiesce, to admit {ww.}
toegeven 
toestemmen
goedvinden
het eens zijn

I admit
you admit
we admit

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

I interpreted your silence as consent.
Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.
to allow, to permit, to accord, to admit, to let {ww.}
vergunnen
toelaten
gedogen
toestaan 
veroorloven

I admit
you admit
we admit

ik vergun
jij vergunt
wij vergunnen
» meer vervoegingen van vergunnen

to acknowledge, to recognize, to concede, to admit, to avow {ww.}
erkennen
agnosceren
honoreren

I admit
you admit
we admit

ik erken
jij erkent
wij erkennen
» meer vervoegingen van erkennen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Few politicians admit their mistakes.

Weinig politici geven hun fouten toe.

I admit it. I was wrong.

Ik geef toe, ik had het mis.

Did he admit that he was wrong?

Heeft hij toegegeven dat hij fout zat?

I admit, I'm not the tidiest person in the world.

Ik geef toe, ik ben niet de netste persoon van de wereld.

I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.

Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.

He's not doing a very good job. All the same, you've got to admit that he's doing his best.

Het gaat hem niet best af, maar je moet toch toegeven dat hij zijn best doet.


Gerelateerd aan admit

concede - grant - confess - profess - acknowledge - avow - allow - permit - accept - recognize - receive - accredit - take - take on - holdrecognise - find - say