Vertaling van acknowledge

Inhoud:

Engels
Nederlands
to acknowledge, to recognize, to concede, to admit, to avow {ww.}
erkennen
honoreren
agnosceren

I acknowledge
you acknowledge
we acknowledge

ik erken
jij erkent
wij erkennen
» meer vervoegingen van erkennen

We concede your right to this property.
We erkennen je recht op dit onroerend goed.
to acknowledge, to recognize, to concede, to admit, to avow {ww.}
erkennen
honoreren
agnosceren
terugvinden

I acknowledge
you acknowledge
we acknowledge

ik erken
jij erkent
wij erkennen
» meer vervoegingen van erkennen

to acknowledge, to recognize, to concede, to admit, to avow {ww.}
erkennen
honoreren
agnosceren

I acknowledge
you acknowledge
we acknowledge

ik erken
jij erkent
wij erkennen
» meer vervoegingen van erkennen

acknowledge, thank for {zn.}
bedanken voor
danken voor
to confirm, to corroborate, to acknowledge, to affirm, to establish, to uphold {ww.}
vormen 
staven 
bevestigen 
erkennen
bekrachtigen 

I acknowledge
you acknowledge
we acknowledge

ik vorm
jij vormt
wij vormen
» meer vervoegingen van vormen

to admit, to confess, to profess, to acknowledge, to concede, to avow {ww.}
toegeven 
erkennen
biechten 
bekennen 

I acknowledge
you acknowledge
we acknowledge

ik geef toe
jij geeft toe
wij geven toe
» meer vervoegingen van toegeven

I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.
He's not doing a very good job. All the same, you've got to admit that he's doing his best.
Het gaat hem niet best af, maar je moet toch toegeven dat hij zijn best doet.


Gerelateerd aan acknowledge

recognize - concede - admit - avow - thank for - confirm - corroborate - affirm - establish - uphold - confess - professaccept - recognise - find - say