Vertaling van establish

Inhoud:

Engels
Nederlands
to confirm, to corroborate, to acknowledge, to affirm, to establish, to uphold {ww.}
vormen 
staven 
bevestigen 
erkennen
bekrachtigen 

I establish
you establish
we establish

ik vorm
jij vormt
wij vormen
» meer vervoegingen van vormen

to ascertain, to establish, to take note, to note, to notice {ww.}
vaststellen 
constateren 
bevinden 

I establish
you establish
we establish

ik stel vast
jij stelt vast
wij stellen vast
» meer vervoegingen van vaststellen

We will first ascertain the cause of the disaster.
We zullen eerst de oorzaak van de ramp vaststellen.
to install, to establish, to implement, to set {ww.}
fitten
installeren 
aanleggen 

I establish
you establish
we establish

ik fit
jij fit
wij fitten
» meer vervoegingen van fitten

to erect, to establish, to found, to form {ww.}
vestigen 
stichten 
funderen
grondvesten
baseren 

I establish
you establish
we establish

ik vestig
jij vestigt
wij vestigen
» meer vervoegingen van vestigen

to erect, to establish, to institute, to pitch, to raise, to set, to stand, to set up {ww.}
vestigen 
oprichten
opslaan
neerzetten

I establish
you establish
we establish

ik vestig
jij vestigt
wij vestigen
» meer vervoegingen van vestigen

to erect, to establish, to set {ww.}
vestigen 
oprichten
stichten 
inrichten

I establish
you establish
we establish

ik vestig
jij vestigt
wij vestigen
» meer vervoegingen van vestigenGerelateerd aan establish

confirm - corroborate - acknowledge - affirm - uphold - ascertain - take note - note - notice - install - implement - set - erect - found - form