Vertaling van implement

Inhoud:

Engels
Nederlands
to produce, to achieve, to conduct, to effect, to engineer, to implement, to realize {ww.}
realiseren
bewerkstelligen
verwerkelijken
uitvoeren 

I implement
you implement
we implement

ik realiseer
jij realiseert
wij realiseren
» meer vervoegingen van realiseren

After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.
Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.
to achieve, to act out, to carry through, to conduct, to implement, to secure, to accomplish {ww.}
tot stand brengen
bewerkstelligen
doorvoeren
verwezenlijken

I implement
you implement
we implement

ik bewerkstellig
jij bewerkstelligt
wij bewerkstelligen
» meer vervoegingen van bewerkstelligen

to control, to operate, to work, to enable, to implement, to actuate {ww.}
bedienen 

I implement
you implement
we implement

ik bedien
jij bedient
wij bedienen
» meer vervoegingen van bedienen

to install, to establish, to implement, to set {ww.}
aanleggen 
fitten
installeren 

I implement
you implement
we implement

ik leg aan
jij legt aan
wij leggen aan
» meer vervoegingen van aanleggen

tool, implement {zn.}
werktuig  [o]
stuk gereedschap [o]
means, tool, agent, gadget, instrument, implement, utensil {zn.}
middel [o]
stuk gereedschap [o]
werktuig  [o]
instrument  [o]
I reported to him by means of an SMS that he had to stop his work as soon as possible.
Ik berichtte hem door middel van een sms dat hij zo spoedig mogelijk zijn werk moest staken.
The most effective means for the propagation of Esperanto is the fluent and elegant use of this language.
Het doeltreffendste middel voor de verspreiding van het Esperanto is het vlotte en elegante gebruik van die taal.

Gerelateerd aan implement

produce - achieve - conduct - effect - engineer - realize - act out - carry through - secure - accomplish - control - operate - work - enable - actuate