Vertaling van control

Inhoud:

Engels
Nederlands
to control, to operate, to work, to enable, to implement, to actuate {ww.}
bedienen 

I control
you control
we control

ik bedien
jij bedient
wij bedienen
» meer vervoegingen van bedienen

to control, to govern, to rule, to reign {ww.}
besturen 
de scepter zwaaien
heersen
regeren 
aansturen

I control
you control
we control

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

control, management {zn.}
regie [v]
staatsadministratie [v]
staatsmonopolie [o]
control {zn.}
kompas 
regelaar
regulator
control, reign, rule, governance, regulation, ruling, ascendancy, ascendance {zn.}
heerschappij [v]
bestuur  [o]
bewind  [o]
regering  [v]
to bridle, to check, to restrain, to control, to curb, to inhibit {ww.}
intomen
beteugelen 
bedwingen 
betomen
in toom houden

I control
you control
we control

ik toom in
jij toomt in
wij tomen in
» meer vervoegingen van intomen

to break, to control, to subdue, to train {ww.}
africhten 
dresseren
tot gehoorzaamheid dwingen

I control
you control
we control

ik richt af
jij richt af
wij richten af
» meer vervoegingen van africhten

to administer, to manage, to command, to control {ww.}
besturen 
beheren 
bestieren
administreren 
managen
toedienen

I control
you control
we control

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

controller, control {zn.}
controller [m]
Please connect a controller.
Sluit een controller aan.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She can't control her children.

Ze heeft haar kinderen niet in de hand.

Bob could not control his anger.

Bob kon zijn woede niet beheersen.

The noise was quickly brought under control.

Het lawaai was snel onder controle.

There is a TV remote control under the couch.

Er ligt een afstandsbediening voor de tv onder de bank.

Did you know that men who regularly take the birth control pill don't get pregnant?

Wist je dat mannen die regelmatig de pil slikken niet zwanger raken?

The horsepower of a car matters not, with a donkey in control.

De paardenkrachten van een auto helpen niet als 't een ezel is die hem stuurt.


Gerelateerd aan control

operate - work - enable - implement - actuate - govern - rule - reign - management - governance - regulation - ruling - ascendancy - ascendance - bridlehead