Vertaling van governance

Inhoud:

Engels
Nederlands
administration, management, governance, running {zn.}
administratie  [v]
beheer  [o]
toediening [v]
bestuur  [o]
The administration makes important decisions.
De administratie neemt belangrijke beslissingen.
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
control, reign, rule, governance, regulation, ruling, ascendancy, ascendance {zn.}
regering  [v]
bewind  [o]
heerschappij [v]
bestuur  [o]
administration, management, brass, establishment, governance, governing body, organisation, organization {zn.}
administratie  [v]
beheer  [o]
toediening [v]
bestuur  [o]
overheidsdienst [m] (de ~)
Management of a company is different from ownership of a company.
Beheer van een bedrijf is niet hetzelfde als eigenaar zijn van een bedrijf.
administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
regering [v] (de ~)
gouvernement
bestuur [o] (het ~)
The British government was angry.
De Britse regering was kwaad.
The present government has many problems.
De huidige regering heeft veel problemen.
administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
gouvernement
administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
ministerraad [m] (de ~)
administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
beleid [o] (het ~)
politiek [v] (de ~)
Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.
Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.