Vertaling van management

Inhoud:

Engels
Nederlands
management {zn.}
bestuur
management
administration, management, direction {zn.}
bestuur  [o]
directie [v]
management [o] (het ~)
administration, management, authorities, government, regime {zn.}
regering [v] (de ~)
administratie  [v]
beheer  [o]
toediening [v]
bestuur  [o]
landsregering
The administration makes important decisions.
De administratie neemt belangrijke beslissingen.
The British government was angry.
De Britse regering was kwaad.
administration, management, governance, running {zn.}
administratie  [v]
beheer  [o]
toediening [v]
bestuur  [o]
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
Management of a company is different from ownership of a company.
Beheer van een bedrijf is niet hetzelfde als eigenaar zijn van een bedrijf.
administration, management {zn.}
bestuur  [o]
administration, management {zn.}
administratie  [v]
bestuur  [o]
administratiekantoor [o]
administration, management, cadre {zn.}
bestuur  [o]
directie [v]
kaderpersoneel
administration, management, brass, establishment, governance, governing body, organisation, organization {zn.}
administratie  [v]
beheer  [o]
toediening [v]
bestuur  [o]
overheidsdienst [m] (de ~)
administration, management, authorities, government, regime {zn.}
machtsapparaat
gezagsapparaat
administratie  [v]
beheer  [o]
bestuur  [o]
toediening [v]
administration, management {zn.}
leiding
bestuur  [o]
directie [v]
steering, conduct, management {zn.}
besturing  [v]
leiding  [v]
control, management {zn.}
regie [v]
staatsadministratie [v]
staatsmonopolie [o]
administration, management {zn.}
management [o] (het ~)
bestuur  [o]
directie [v]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Management of a company is different from ownership of a company.

Beheer van een bedrijf is niet hetzelfde als eigenaar zijn van een bedrijf.

“The economy has opened up a faultline in the Atlantic,” announces La Stampa, reporting on the impact of recent remarks by Barack Obama which imply that the poor management of the Eurozone crisis is to blame for the feeble outlook for growth in the US.

“De economie drijft landen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan uit elkaar”: zo vat La Stampa de gevolgen samen van recente uitspraken van Barack Obama. Daarin beweerde de Amerikaanse president dat de magere groeiperspectieven van de Verenigde Staten toe te schrijven zijn aan de slechte wijze waarop de eurocrisis wordt bestreden.