Vertaling van organisation

Inhoud:

Engels
Nederlands
organisation, organization {zn.}
structurering [v] (de ~)
ordening
administration, management, brass, establishment, governance, governing body, organisation, organization {zn.}
administratie  [v]
beheer  [o]
toediening [v]
bestuur  [o]
overheidsdienst [m] (de ~)
The administration makes important decisions.
De administratie neemt belangrijke beslissingen.
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
arrangement, organisation, organization, system {zn.}
organisatie [v] (de ~)
organisme
inrichting [v] (de ~)
If this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.
Als deze organisatie zo blijft zal het binnenkort bankroet gaan. Haar herstel is zo moeilijk als van paard wisselen terwijl je een beek oversteekt.
Every year, the organisation organises a number of meetings of volunteers who go door-to-door to sell Frisian books.
De organisatie organiseert ieder jaar een stuk of wat ontmoetingen van vrijwilligers die de deuren langs gaan om Friese boeken te verkopen.
arrangement, organisation, organization, system {zn.}
bestel [o] (het ~)
stelsel [o] (het ~)
systeem [o] (het ~)
constitution, establishment, formation, organisation, organization {zn.}
organisatie [v] (de ~)
constitution, establishment, formation, organisation, organization {zn.}
constitueren
constitution, establishment, formation, organisation, organization {zn.}
vestiging [v] (de ~)
installatie


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

How can you contribute to our organisation?

Wat kan jij ons bedrijf bijbrengen?

Every year, the organisation organises a number of meetings of volunteers who go door-to-door to sell Frisian books.

De organisatie organiseert ieder jaar een stuk of wat ontmoetingen van vrijwilligers die de deuren langs gaan om Friese boeken te verkopen.