Vertaling van organization

Inhoud:

Engels
Nederlands
organization, body {zn.}
organisatie [v]
If this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.
Als deze organisatie zo blijft zal het binnenkort bankroet gaan. Haar herstel is zo moeilijk als van paard wisselen terwijl je een beek oversteekt.
organization {zn.}
organisatie [v]
administration, management, brass, establishment, governance, governing body, organisation, organization {zn.}
administratie  [v]
beheer  [o]
toediening [v]
bestuur  [o]
overheidsdienst [m] (de ~)
The administration makes important decisions.
De administratie neemt belangrijke beslissingen.
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
arrangement, organisation, organization, system {zn.}
organisatie [v] (de ~)
organisme
inrichting [v] (de ~)
Every year, the organisation organises a number of meetings of volunteers who go door-to-door to sell Frisian books.
De organisatie organiseert ieder jaar een stuk of wat ontmoetingen van vrijwilligers die de deuren langs gaan om Friese boeken te verkopen.
arrangement, organisation, organization, system {zn.}
bestel [o] (het ~)
stelsel [o] (het ~)
systeem [o] (het ~)
constitution, establishment, formation, organisation, organization {zn.}
organisatie [v] (de ~)
organisation, organization {zn.}
structurering [v] (de ~)
ordening
constitution, establishment, formation, organisation, organization {zn.}
constitueren
constitution, establishment, formation, organisation, organization {zn.}
installatie
vestiging [v] (de ~)