Vertaling van administration

Inhoud:

Engels
Nederlands
administration, management, direction {zn.}
bestuur  [o]
directie [v]
management [o] (het ~)
administration, management, authorities, government, regime {zn.}
regering [v] (de ~)
administratie  [v]
beheer  [o]
toediening [v]
bestuur  [o]
landsregering
The administration makes important decisions.
De administratie neemt belangrijke beslissingen.
The British government was angry.
De Britse regering was kwaad.
administration, management {zn.}
leiding
bestuur  [o]
directie [v]
administration, management, authorities, government, regime {zn.}
machtsapparaat
gezagsapparaat
administratie  [v]
beheer  [o]
bestuur  [o]
toediening [v]
administration, management, brass, establishment, governance, governing body, organisation, organization {zn.}
overheidsdienst [m] (de ~)
administratie  [v]
beheer  [o]
bestuur  [o]
toediening [v]
administration, management, cadre {zn.}
kaderpersoneel
bestuur  [o]
directie [v]
administration, management {zn.}
administratiekantoor [o]
bestuur  [o]
administratie  [v]
administration, management {zn.}
bestuur  [o]
administration, cabinet {zn.}
kabinet
administration {zn.}
administratie 
administratiekantoor [o]
administratiegebouw [o]
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
administration, management, governance, running {zn.}
administratie  [v]
beheer  [o]
toediening [v]
bestuur  [o]
Management of a company is different from ownership of a company.
Beheer van een bedrijf is niet hetzelfde als eigenaar zijn van een bedrijf.
administration, management {zn.}
management [o] (het ~)
bestuur  [o]
directie [v]
council, town council, administration {zn.}
magistraat
overheid [v]
vroedschap [v]
gemeentebestuur [o]
board, executive, administration {zn.}
bestuur  [o]
arrival, arrivals, supply, provision, provisioning, victualling, administration {zn.}
aanvoer  [m]
bevoorrading  [v]
supply, resource, stock, store, administration {zn.}
provisie [v]
voorziening  [v]
government, administration {zn.}
overheid [v]
regering  [v]
gouvernement


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The administration makes important decisions.

De administratie neemt belangrijke beslissingen.

The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.

De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.