Vertaling van administration

Inhoud:

Engels
Nederlands
administration, management {zn.}
leiding
bestuur  [o]
directie [v]
administration, management, authorities, government, regime {zn.}
machtsapparaat
gezagsapparaat
administratie  [v]
beheer  [o]
bestuur  [o]
toediening [v]
administration, management, brass, establishment, governance, governing body, organisation, organization {zn.}
overheidsdienst [m] (de ~)
administratie  [v]
beheer  [o]
bestuur  [o]
toediening [v]
administration, management, cadre {zn.}
kaderpersoneel
bestuur  [o]
directie [v]
administration, management {zn.}
administratiekantoor [o]
bestuur  [o]
administratie  [v]
administration, management {zn.}
bestuur  [o]
administration, management {zn.}
management [o] (het ~)
bestuur  [o]
directie [v]
administration {zn.}
administratie 
administratiegebouw [o]
administratiekantoor [o]
The administration makes important decisions.
De administratie neemt belangrijke beslissingen.
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
administration, management, governance, running {zn.}
administratie  [v]
beheer  [o]
bestuur  [o]
toediening [v]
Management of a company is different from ownership of a company.
Beheer van een bedrijf is niet hetzelfde als eigenaar zijn van een bedrijf.
administration, management, authorities, government, regime {zn.}
regering [v] (de ~)
administratie  [v]
beheer  [o]
landsregering
bestuur  [o]
toediening [v]
The British government was angry.
De Britse regering was kwaad.
The present government has many problems.
De huidige regering heeft veel problemen.
administration, management, direction {zn.}
management [o] (het ~)
bestuur  [o]
directie [v]
administration, cabinet {zn.}
kabinet
government, administration {zn.}
overheid [v]
regering  [v]
gouvernement
supply, resource, stock, store, administration {zn.}
provisie [v]
voorziening  [v]
arrival, arrivals, supply, provision, provisioning, victualling, administration {zn.}
aanvoer  [m]
bevoorrading  [v]
council, town council, administration {zn.}
vroedschap [v]
gemeentebestuur [o]
overheid [v]
magistraat
board, executive, administration {zn.}
bestuur  [o]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The administration makes important decisions.

De administratie neemt belangrijke beslissingen.

The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.

De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.