Vertaling van administration

Inhoud:

Engels
Nederlands
administration, management, authorities, government, regime {zn.}
machtsapparaat
gezagsapparaat
administratie  [v]
beheer  [o]
bestuur  [o]
toediening [v]
administration, management {zn.}
bestuur  [o]
administration, management {zn.}
leiding
bestuur  [o]
directie [v]
administration, management, brass, establishment, governance, governing body, organisation, organization {zn.}
overheidsdienst [m] (de ~)
administratie  [v]
beheer  [o]
bestuur  [o]
toediening [v]
administration, management {zn.}
administratiekantoor [o]
bestuur  [o]
administratie  [v]
administration, management, cadre {zn.}
kaderpersoneel
bestuur  [o]
directie [v]
administration, cabinet {zn.}
kabinet
administration, management {zn.}
management [o] (het ~)
bestuur  [o]
directie [v]
administration, management, governance, running {zn.}
administratie  [v]
beheer  [o]
bestuur  [o]
toediening [v]
The administration makes important decisions.
De administratie neemt belangrijke beslissingen.
The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.
De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.
administration, management, direction {zn.}
management [o] (het ~)
bestuur  [o]
directie [v]
administration {zn.}
administratie 
administratiegebouw [o]
administratiekantoor [o]
administration, management, authorities, government, regime {zn.}
regering [v] (de ~)
administratie  [v]
beheer  [o]
landsregering
bestuur  [o]
toediening [v]
The British government was angry.
De Britse regering was kwaad.
The present government has many problems.
De huidige regering heeft veel problemen.
supply, resource, stock, store, administration {zn.}
provisie [v]
voorziening  [v]
government, administration {zn.}
overheid [v]
regering  [v]
gouvernement
board, executive, administration {zn.}
bestuur  [o]
council, town council, administration {zn.}
vroedschap [v]
gemeentebestuur [o]
overheid [v]
magistraat
arrival, arrivals, supply, provision, provisioning, victualling, administration {zn.}
aanvoer  [m]
bevoorrading  [v]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The administration makes important decisions.

De administratie neemt belangrijke beslissingen.

The administration decided to move the home office of the company to Hawaii.

De administratie besliste de zetel van de firma te verplaatsen naar Hawaï.