Vertaling van conduct

Inhoud:

Engels
Nederlands
to conduct, to guide, to lead, to channel, to wage, to bring, to drive {ww.}
brengen 
leiden
besturen 
voeren 
geleiden

I conduct
you conduct
we conduct

ik breng
jij brengt
wij brengen
» meer vervoegingen van brengen

Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
Wars bring scars.
Oorlogen brengen littekens.
to conduct {ww.}
geleiden van elektriciteit
geleiden

I conduct
you conduct
we conduct

ik geleid
jij geleidt
wij geleiden
» meer vervoegingen van geleiden

to conduct, to direct, to guide, to head, to lead, to drive, to show the way {ww.}
leiden
rondleiden
geleiden
de weg wijzen

I conduct
you conduct
we conduct

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

All roads lead to Rome.
Alle wegen leiden naar Rome.
Many ways lead to Rome.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
to direct, to guide, to manage, to steer, to conduct, to drive, to head, to lead, to refer {ww.}
besturen 
sturen
richten 
mennen
dirigeren

I conduct
you conduct
we conduct

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
to achieve, to act out, to carry through, to conduct, to implement, to secure, to accomplish {ww.}
verwezenlijken
doorvoeren
tot stand brengen
bewerkstelligen

I conduct
you conduct
we conduct

ik verwezenlijk
jij verwezenlijkt
wij verwezenlijken
» meer vervoegingen van verwezenlijken

to produce, to achieve, to conduct, to effect, to engineer, to implement, to realize {ww.}
realiseren
uitvoeren 
verwerkelijken
bewerkstelligen

I conduct
you conduct
we conduct

ik realiseer
jij realiseert
wij realiseren
» meer vervoegingen van realiseren

After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.
Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.
behaviour, conduct, deportment {zn.}
gedrag  [o]
wandel
houding  [v]
The girl was given a prize for good conduct.
Het meisje kreeg een prijs voor goed gedrag.
steering, conduct, management {zn.}
leiding  [v]
besturing  [v]


Gerelateerd aan conduct

guide - lead - channel - wage - bring - drive - direct - head - show the way - manage - steer - refer - achieve - act out - carry through