Vertaling van direct

Inhoud:

Engels
Nederlands
to direct, to guide, to manage, to steer, to conduct, to drive, to head, to lead, to refer {ww.}
besturen 
sturen
richten 
mennen
dirigeren

I direct
you direct
we direct

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
direct, straight, erect, straightforward, square {bn.}
direct 
live
recht
rechtstreeks
to direct {ww.}
dirigeren

I direct
you direct
we direct

ik dirigeer
jij dirigeert
wij dirigeren
» meer vervoegingen van dirigeren

to direct {ww.}
ensceneren

I direct
you direct
we direct

ik ensceneer
jij ensceneert
wij ensceneren
» meer vervoegingen van ensceneren

to direct, to send {ww.}
afsturen

I direct
you direct
we direct

ik stuur af
jij stuurt af
wij sturen af
» meer vervoegingen van afsturen

to direct, to send {ww.}
sturen

I direct
you direct
we direct

ik stuur
jij stuurt
wij sturen
» meer vervoegingen van sturen

to direct {ww.}
regisseren

I direct
you direct
we direct

ik regisseer
jij regisseert
wij regisseren
» meer vervoegingen van regisseren

to direct, to engineer, to mastermind, to orchestrate, to organise, to organize {ww.}
orkestreren
instrumenteren

I direct
you direct
we direct

ik orkestreer
jij orkestreert
wij orkestreren
» meer vervoegingen van orkestreren

to direct, to send {ww.}
toesturen
toezenden

I direct
you direct
we direct

ik stuur toe
jij stuurt toe
wij sturen toe
» meer vervoegingen van toesturen

to conduct, to direct, to guide, to head, to lead, to drive, to show the way {ww.}
leiden
rondleiden
geleiden
de weg wijzen

I direct
you direct
we direct

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

All roads lead to Rome.
Alle wegen leiden naar Rome.
Many ways lead to Rome.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
lasting, continuous, continual, direct {bn.}
aanhoudend 
continu 
onafgebroken
voortdurend 
immediate, direct, instant, instantaneous, outright, prompt {bn.}
ogenblikkelijk
prompt
to aim, to direct, to take, to take aim, to train {ww.}
aanleggen

I direct
you direct
we direct

ik leg aan
jij legt aan
wij leggen aan
» meer vervoegingen van aanleggen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
sturen

I direct
you direct
we direct

ik stuur
jij stuurt
wij sturen
» meer vervoegingen van sturen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
loodsen

I direct
you direct
we direct

ik loods
jij loodst
wij loodsen
» meer vervoegingen van loodsen

to conduct, to direct, to guide, to lead, to take {ww.}
voeren
leiden

I direct
you direct
we direct

ik voer
jij voert
wij voeren
» meer vervoegingen van voeren

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
nawijzen

I direct
you direct
we direct

ik wijs na
jij wijst na
wij wijzen na
» meer vervoegingen van nawijzen

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
aansturen

I direct
you direct
we direct

ik stuur aan
jij stuurt aan
wij sturen aan
» meer vervoegingen van aansturen

to conduct, to direct, to guide, to lead, to take {ww.}
brengen

I direct
you direct
we direct

ik breng
jij brengt
wij brengen
» meer vervoegingen van brengen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
stevenen

I direct
you direct
we direct

ik steven
jij stevent
wij stevenen
» meer vervoegingen van stevenen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
stevenen

I direct
you direct
we direct

ik steven
jij stevent
wij stevenen
» meer vervoegingen van stevenen

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
beogen

I direct
you direct
we direct

ik beoog
jij beoogt
wij beogen
» meer vervoegingen van beogen

to address, to direct {ww.}
richten

I direct
you direct
we direct

ik richt
jij richt
wij richten
» meer vervoegingen van richten

to aim, to direct, to place, to point, to target {ww.}
richten

I direct
you direct
we direct

ik richt
jij richt
wij richten
» meer vervoegingen van richten

to conduct, to direct, to lead {ww.}
vooropgaan

I direct
you direct
we direct

ik ga voorop
jij gaat voorop
wij gaan voorop
» meer vervoegingen van vooropgaan

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
vestigen

I direct
you direct
we direct

ik vestig
jij vestigt
wij vestigen
» meer vervoegingen van vestigen

to address, to direct {ww.}
adresseren

I direct
you direct
we direct

ik adresseer
jij adresseert
wij adresseren
» meer vervoegingen van adresseren

to conduct, to direct, to guide, to lead, to take {ww.}
gidsen

I direct
you direct
we direct

ik gids
jij gidst
wij gidsen
» meer vervoegingen van gidsen

to conduct, to direct, to guide, to lead, to take {ww.}
afleiden

I direct
you direct
we direct

ik leid af
jij leidt af
wij leiden af
» meer vervoegingen van afleidenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

There is a direct flight from Tokyo to London.

Er is een directe vlucht van Tokyo naar Londen.

We want natural-sounding translations, not word-for-word direct translations.

We willen natuurlijk klinkende vertalingen, geen woord-voor-woordvertalingen.